Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende worden van graf van goede vriend


11 september 2011

Vraag nummer: 25978

Geachte heer van der Putten

Een goede vriend vroeg aan mij, dat als hij begraven wordt, en zijn familie wil later niet meer voor het graf betalen, of ik dan misschien de rechten kon kopen. Maar dat kan toch niet omdat hij geen familie is, of kan dat wel als de rechthebbende, de rechten aan mij verkoopt? Ik zei dat ik het niet wist, maar zou hem wel graag willen antwoorden.
Met vriendelijke groeten,
H. Steenrots

Antwoord:

Geachte heer,

Het is helaas een beetje complex.

Men hoeft - wettelijk gezien - helemaal geen familie van de overledene te zijn om de rechten op een graf te hebben.
Maar dit is iets om tijdig en goed te regelen, omdat de meeste begraafplaatsen zo hun eigen regels hebben, die dit soms verhinderen.

Veel begraafplaatsen hebben namelijk in hun beheersverordening of beheersreglement de regel opgenomen, dat een graf alleen kan worden overgeschreven op naam van een bloed- of aanverwant tot in de derde graad. Dat kan een probleem geven als het graf eerst op naam van een familielid van uw goede vriend staat. Dan zou het later niet op uw naam kunnen worden overgeschreven, want u bent geen bloed- of aanverwant van dat familielid (vreemd genoeg neemt men dan de rechthebbende als uitgangspunt en niet de overledene; dat kan heel vreemde gevolgen hebben, maar dat is geen onderwerp om nu uitgebreid op in te gaan). Sommige begraafplaatshouders gaan soepel met die regel om; andere niet. Maar dat risico willen u en uw vriend niet lopen.

Het is een optie voor uw vriend om zelf al bij leven het graf aan te schaffen en het dan direct op uw naam te zetten. Dan is er geen overschrijvingsproblematiek meer. Dan is het opgelost.

Een andere optie is dat uw vriend een testament maakt en in dat testament bepaalt dat eerst zijn familie het graf dient te beheren, maar dat als men het niet wil verlengen of om andere reden het niet wil behouden, men het dan op uw naam laat overschrijven. Een testament van de overledene is namelijk iets dat de meeste begraafplaatshouders wel respecteren. U moet dan wel altijd een afschrift van het testament bewaren en bij de begraafplaatshouder schriftelijk laten vastleggen dat u de rechten over wilt nemen als de familie afstand zou doen van het graf of de rechten niet wil verlengen.

Een andere optie is dat uw vriend het beheer van het graf direct al bij uitgifte overdraagt aan de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) en dat liefst al bij leven regelt. Grafzorg Nederland neemt in een overeenkomst altijd een contactpersoon op die zeggenschap over het graf heeft. Als eerst een familielid die zeggenschap heeft, kan die later aan u worden overgedragen. Grafzorg heeft geen beperking ten aanzien overschrijving, maar respecteert de wens van de overleden opdrachtgever. Uw vriend kan de zeggenschap ook al meteen bij u leggen, als hij dat wil. Tevens kan hij meteen een langere termijn regelen dan de standaardtermijn van 20 jaar voor uitgifte van een graf, als hij dat wil.

Zie ook over beheer van een graf via Grafzorg Nederland:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE