Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechthebbende worden van een graf van familielid

6 september 2005

Vraag nummer: 3998 (oude nummer: 6399)

Geachte heer van Putten,
Mijn oom ligt begraven op een begraafplaats te Zuidwolde. Deze oom is overleden in 1933.
Het graf heeft altijd op naam gestaan eerst van mijn grootvader en grootmoeder, maar na hun dood is er nooit verandering van naam aangebracht van wie er rechthebbende van het graf van mijn oom zou worden.
Nu is mijn vraag aan u , kan dit graf op mijn naam worden gezet als rechthebbende van dit graf.
Het is een heel oud stukje begraafplaats wat in de toekomst en door de gemeenteraad is aangewezen als te worden geruimd. Kan ruiming in de toekomst ook nog worden tegengehouden ?Met mij zijn er meerdere mensen welke tegen ruiming zijn van dit stukje begraafplaats omdat men er een familielid heeft liggen begraven. Volgens sommige zijn het graven welke eigendom zijn van de Gemeente, dus algemene graven, Kan dan een Gemeente gewoon tot ruiming overgaan van soms heel mooie oude graven en zo nee, wat kunnen wij als familie doen om ruiming tegen te houden.
Bij de Gemeente is van dit stukje begraafplaats geen registratie meer aanwezig wie er begraven ligt, daar heb ik al eens naar geinformeerd. Dat kun je enkel alleen nagaan op de sommige nog zeer mooie en oude aanwezige gedenkstenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik kan u niet met zekerheid van advies dienen, want ik zou eerst de (oude en nieuwe) beheersverordening van die gemeentelijke begraafplaats moeten zien, om te kijken of overschrijving van rechten nog mogelijk is. Stel dat er staat dat er binnen een jaar na het overlijden van de vorige rechthebbende een overschriving plaatsgevonden zou moeten hebben, dan is dat dus nit gebeurd. Dan kan het grafrecht vervallen worden verklaard. Dat is een regeling die vrij vaak in reglementen staat. Maar als dat niet gebeurd is, kan het recht ook vaak weer hersteld worden, als een nabestaande om de rechten vraagt én als het reglement dat toestaat. Dat kan ik dus niet beoordelen zonder die stukken te zien.
Soms spelen er ook andere zaken en mogelijkheden, maar dat kan ik natuurlijk ook niet zien. Ik ben niet helderziend en heb gewoon papier nodig om de rechten en plichten te kunnen bekijken.
Datzelfde geldt voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van ruiming, waar u het over hebt.
U zegt dat de gemeente geen registratie heeft van wie er begraven ligt. Dat zou een kwalijke zaak zijn als er nog rechten op de graven rusten. Maar of er nog rechten op rusten is afhankelijk van wat er in de verordeningen stond en staat. En/of in grafbrieven, en/of in de oude legesverordeningen. Die behoort een gemeente altijd te hebben.

Voorts is het van belang om te weten of deze begraafplaats ooit formeel is gesloten. Vaak wordt zoiets wel gezegd, maar is het nooit officieel gebeurd. Ook dat zou uitgezocht moeten worden.
Dat de gemeenteraad dat stukje begraafplaats heeft aangewezen om te ruimen, zegt mij ook nog niet zo veel. Is er een formeel raadsbesluit? En wat staat daar dan precies in?

Kortom, zonder papier en meer gegevens kan ik niets zeggen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder