Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende van een graf weigert adres te geven


5 juli 2011

Vraag nummer: 25321  (oude nummer: 16858)

Wat kan er gedaan worden wanneer een rechthebbende van een graf zijn adres niet bekend wil maken. Immers een rechhebbende dient te allen tijd zijn adresgegevens bekend te maken. Wat als hij dit niet wil, maar hij wel getekend heeft voor overschrijving op zijn naam? Kan het graf vervallen? Zo ja, binnen welke termijn? Hetzelfde geldt voor betalingen. Op welke termijn kan een graf vervallen, wanneer de rechthebbende het onderhoud niet betaald?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zou een rechthebbende die zijn adres niet bekend wil maken, niet als rechthebbende accepteren. Een aanvraag voor een overschrijving van het grafrecht kan dan geweigerd worden. Een rechthebbende moet voor de houder van de begraafplaats altijd te vinden en schriftelijk benaderbaar zijn.

Of het grafrecht kan vervallen, kan ik zo niet beoordelen. Als in de beheersverordening of het beheersreglement staat dat een graf na het overlijden van de rechthebbenden binnen 1 jaar moet worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende, en dit niet (geldig) is gebeurd, kan waarschijnlijk het grafrecht vervallen worden verklaard. Althans, dat staat in de meeste regelingen. En het gebeurt niet automatisch, er is een expliciet besluit voor nodig.

Het niet betalen van kosten leidt niet automatisch tot het vervallen van het grafrecht. Dat doet het alleen als zulks uitdrukkelijk in de beheersverordening of het beheersreglement staat. En, waarschijnlijk alleen als er dan weer een expliciet besluit over wordt genomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE