Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende van een familiegraf (gemeente wil niet vertellen wie dat is)


22 november 2019

Vraag nummer: 59274

goededag,
wij hebben een familiegraf op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam voor onbepaalde tijd. gerealiseerd in 1923.
In dit graf liggen mijn voorvaderen. ik heb gevraagd aan de begraafplaats wie rechthebbende is voor mijn evt bijzetting. De begraafplaats beroept zich op de wet op de privicy en wil de naam niet geven, Ik ben rechtstreeks erfgenaam en meen recht te hebben op informatie. Hoe kom ik aan de naam van de rechthebende.
mvg

Antwoord:

Geachte heer,

Er bestaat geen 'Wet op de privacy'. De idee van privacybescherming zit in de hoofden van veel mensen - wat op zich goed is - maar slaat tegenwoordig helaas vaak door. Zo ook bij de gemeente Amsterdam, blijkbaar.

U hebt een gerechtvaardigd belang om met die rechthebbende in contact te komen. Ten onrechte wordt aangenomen dat de AVG alle vormen van informatieverschaffing blokkeert.

Ik zou als ik u was een schriftelijk verzoek indienen met de vraag wie rechthebbende is van het betreffende graf. Daar behoort een schriftelijk gemotiveerd antwoord op te komen. Krijgt u niet te horen wie de rechthebbende is, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Eventueel kan ik u in deze kwestie bijstaan. Met dit soort procedures verdien ik mijn boterham.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag op 31 oktober 2019 is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >