Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende en aanspraak om tzt zelf in graf begraven te worden


5 december 2009

Vraag nummer: 7108  (oude nummer: 14509)

Hallo
Ik heb een vraag over het rechthebbende van een graf.
Stel:Man is overleden zijn vrouw huurt twee naast elkaar liggende ruimtes(dubbelgraf) zij is ook rechthebbende zij bepaald dus ook wie in het graf komt naast haar man. Nu komt de vrouw te overlijden en wordt begraven in de ruimte naast haar man.Een zoon van deze ouders regelt de begrafenis en wordt ook rechthebbende, er wordt een grafakte getekend. Nu is mijn vraag :Kan de zoon na einde van de huur termijn aanspraak maken op deze ruimte om zelf hier in begraven te kunnen worden Hij is immers rechthebbende,
Groet,
XX

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Dat hangt af van de vraag of het graf geschud kan worden of niet. Dat staat in de beheersverordening of het beheersreglement van de betreffende begraafplaats. Daar moet dan een bepaling in staan van de volgende strekking:
"De rechthebbende op een eigen graf kan de beheerder verzoeken om de overblijfselen te verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te laten plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te laten begraven".
Als een begraafplaats een dergelijk voorschrift niet kent, kan een rechthebbende geen aanspraak op het schudden van een graf maken.

Het schudden van het graf heeft alleen zin als er nog grafrechten (huur) op het graf rusten, zodat een nieuwe begravene 'profiteert' van het feit dat in het verleden al voor anderen de huurkosten zijn voldaan.
Voorts heeft e.e.a. vooral zin als het gaat om een graf voor meerdere overledenen die er onder elkaar begraven zijn en als het een graf met een hele lange looptijd is. Bijvoorbeeld bij een graf voor 100 jaar loont het vaak de moeite (lees: kosten) om het graf na bijvoorbeeld 30 jaar en 60 jaar te schudden. Dan kunnen 3 generaties van die 100 jaar gebruik maken, waarbij de oudste generaties helemaal onder in het graf begraven worden.
Bij een graf dat slechts voor 1 persoon (diep) is, zoals in uw voorbeeld, is het maar de vraag of het schudden van het graf lonend is. De kosten zouden wel eens nagenoeg gelijk kunnen zijn als een nieuw graf voor 1 persoon.

U vraagt of de rechthebbende/zoon NA EINDE van de huurtermijn aanspraak kan maken op deze ruimte. Ja, maar dat heeft geen zin. Dan kan hij net zo goed een ander, nieuw graf nemen. Als hij per se op deze plek ook begraven wil worden, moet hij juist de huurtermijn niet laten verlopen. Want als de termijn verloopt is de begraafplaatshouder vrij om de ruimte ook aan een vreemde uit te geven. Alleen als de zoon rechthebbende is en blijft, dus de huur voortzet, kan hij het graf laten schudden en de stoffelijke resten van zijn ouders 'onder de bodem van het graf' zoals men dat noemt, laten herbegraven. Als het hem daar niet om te doen is, is hij waarschijnlijk goedkoper uit met een heel nieuw graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE