Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende buitenspel zetten?


28 maart 2010

Vraag nummer: 7474  (oude nummer: 15580)

Geachte heer/mevrouw,
Wij zitten in een lastig parket. Mijn schoonmoeder is sinds 19xx overleden en ligt begraven in Xxxxx.
Het graf is erg verzakt en overal komt onkruid door. Daarom wilde mijn partner er een dekplaat op laten zetten. Wij zijn de enige die er komen en die voor het monument zorgen. Mijn schoonvader is echter de rechthebbende maar die vertikt om zijn goedkeuring te geven tot het plaatsen van een dekplaat. Het graf is zoals gezegd verzakt, de rechtstaande steen met namen erop staat los en kan elk moment omvallen en onkruid staat geregeld meters hoog. Kunnen wij de rechthebbende buiten spel zetten? Is er een mogelijkheid om mijn partner rechthebbende te laten worden?

Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voor het plaatsen van een grafmonument of een onderdeel van een monument is toestemming van de rechthebbende nodig. Misschien is er ook nog een vergunning van de begraafplaatshouder nodig. Maar die kan alleen de rechthebbende aanvragen. Dus uw partner kan niet om zijn vader heen.

Maar ik zie nog een gaatje. Wellicht kent de verordening of het reglement van de begraafplaats de verplichting om het grafmonument in goede staat te houden, op straffe van het vervallen van het grafrecht. U schrijft dat de staande steen los staat en kan omvallen. Dat kan een reden voor de begraafplaatshouder zijn om de vader van uw partner aan te schrijven en te eisen dat het graf wordt opgeknapt. Onkruid is geen reden om een grafrecht te laten vervallen, maar een instabiele staande steen wel, als die niet wordt rechtgezet. Als het grafrecht door de houder vervallen wordt verklaart, kan het recht opnieuw aan uw partner worden uitgegeven, die het monument dan kan opknappen en een dekplaat kan laten aanbrengen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE