Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende bij volmacht; graf opzeggen


13 juni 2016

Vraag nummer: 46447

Geachte heer van der Putten,
Per 30-11-2015 sta ik bij de Gemeente Hilversum ingeschreven als rechthebbende bij volmacht van graf XX, vak XX, Nr. XXXX op de Noorderbegraafplaats te Hilversum.
Het betreft hier een particulier familegraf sinds 1936 voor onbetaalde tijd, eigendom van de familie Dxxxxx.
Mijn vriendin in Canada heeft in 2000 de as van haar Nederlandse vader, Nico Dxxxx, naar NL overgebracht en in het graf door de vorige rechthebbende,een nicht, laten bijzetten.
Ze verzocht mij het beheer van het graf over te nemen, aangezien haar nicht om persoonlijke redenen in 2015 afstand hiervan deed. Daar mn vriendin in Canada woont en geen gemeentelijke formulieren kan ondertekenen -ze is ook de Nederlandse taal niet machtig-, heb ik haar verzoek ingewilligd om als rechthebbende bij volmacht op te treden inzake alle communicatie, correspondentie en betalingen aan de Gemeente Hilversum.
Mijn vriendin heeft onlangs besloten de urn met de asresten van haar vader uit het graf op te laten graven, wat ik inmiddels geregeld heb met de begraafplaats. In Augustus komt ze naar NL om de as elders te verstrooien.
Hierna wil ze volledig afstand doen van het graf in veband met haar gezondheid en om ouderdomsredenen.

Mijn vraag is nu:
Kan ik d.m.v. een gemeentelijke afstandsverklaring van het graf zonder kosten het grafrecht en/of de jaarlijkse onderhoudskosten beƫindigen?
De onderhoudskosten over 2016 heb ik reeds voldaan aan de gemeente.
In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,
Met vriendelijke groet
G.W.P. (Bert) Verweij
Hilversum

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik zo niet zeggen. Daarvoor zou ik oude en nieuwe verordeningen van de begraafplaats moeten bestuderen en de grafaktes. Die heb ik niet.
Maar de gemeente Hilversum kan u onmiddellijk het antwoord op uw vragen geven.

De onderhoudskosten over 2016 krijgt u waarschiinlijk niet deels terug. Bij de meeste gemeenten is het zo dat ze per 1 januari verschuldigd zijn. Als iemand het graf per 2 januari opzegt, blijven ze toch helemaal verschuldigd. Als iemand dat niet wilde, had hij per 31 december moeten opzeggen.

Ik heb in uw vraag het nummer van het graf en de naam van de betreffende familie onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE