Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechten familiegraven voor onbepaalde tijd (overschrijving; wel/geen verplichting onderhoud)


8 februari 2009

Vraag nummer: 6152  (oude nummer: 12288)

Geachte heer van der Putten,

Mevrouw W. is eigenaar van 3 familiegraven voor onbepaalde tijd op de gemeentelijke begraafplaats te Schoonhoven. Eigenaar is zij geworden door vererving.
Het eerste graf (graf N) is door voorouders ooit gekocht in 1954 voor onbepaalde tijd. Het onderhoud is volgens de gemeente in 1961 afgekocht voor 50 jaar. Mw. W. dient vanaf 2012 weer onderhoudskosten te gaan betalen. Een ontvangstbewijs van de afkoopsom kon de gemeente niet overleggen. In dit graf is recent de schoonmoeder van mw. W. begraven. Zij wil dit graf graag houden, maar ze vraagt zich af of de gemeente haar eenzijdig weer tot betaling van het onderhoud kan verplichten.
Het tweede graf (graf K) is in 1933 gekocht voor onbepaalde tijd en het onderhoud is in 1952 afgekocht ook voor onbepaalde tijd. Mevrouw W. wil het graf niet teruggeven aan de gemeente, maar overdragen aan een goede kennis. Volgens de gemeente kan dit niet, maar bepaling c van de grafakte luidt: "overschrijving ten name van een ander dan de hiervoor genoemden - echtgen(o)ot(e) of van één der efgenamen - kan geschieden op schriftelijk verzoek bij leven van de eigenaar". Mevr. W. meent m.i. terecht dat zij het graf kan overdragen aan haar
kennis. Wat is uw mening hierin?
Het derde graf (graf I) is in 1950 gekocht voor onbepaalde tijd. Het onderhoud werd gewoon jaarlijks betaald middels een gemeentelijke heffing. Deze nota is overigens de laatste 13 jaar niet ontvangen. Dit graf wil mevr. W. ook overdoen aan een niet erfgenaam. Deze laatstgenoemde wil het graf dan laten ruimen en het grafmonument verwijderen. Volgens onze interpretatie van de verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente Schoonhoven stopt dan de verplichting tot het betalen van onderhoud. In Artikel 10, lid 1 staat geschreven: "voor het van gemeenteweg schoonhouden en verzorgen van op graven geplaatste voorwerpen is per jaar een recht verschuldigd van......vervolgens een opsomming (a,b,c,d,e,f en g) van de soorten grafmonumenten". Hoe groter de steen, hoe meer men dient te betalen. Dus wij lezen ook: geen steen, géén onderhoudskosten. Graag ook uw mening hierover.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Wat het eerste graf (N) betreft: niet de gemeente moet een ontvangstbewijs van de afkoopsom voor onderhoud kunnen tonen, maar mevrouw W. moet bewijzen dat er voor een bepaalde periode betaald is. Als zij dat niet kan bewijzen, is zij de kosten verschuldigd.
Het is heel simpel: een rechthebbende op een graf is kosten verschuldigd en zal zelf moeten aantonen dat er voor een bepaalde periode al betaald is, als hij of zij meent dat er al betaald is.

Wat graf K betreft: oudere en verder strekkende rechten gaan voor op eventuele nieuwe bepalingen in een beheersverordening. Als in de grafakte nadrukkelijk staat dat overschrijving kan geschieden, zonder beperking aan wie, en in de huidige verordening staat wel een beperking aan wie, dan gelden de oude rechten. Ik meen ook dat mevrouw W. het graf kan overdragen aan haar kennis.

Als in de Verordening lijkbezorgingsrechten staat dat voor het van gemeenteweg schoonhouden en verzorgen van op graven geplaatste voorwerpen een recht verschuldigd is, maar geen voorwerp/monument geplaatst is of wanneer dat weggenomen is, is inderdaad geen recht (meer) verschuldigd. Mits het plaatsen van een grafmonument geen elders geregelde voorwaarde is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE