Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactietermijn ingediend bezwaarschrift onderhoudskosten


26 oktober 2009

Vraag nummer: 7011  (oude nummer: 14177)

Geachte heer Van der Putten,

In maart 2009 heeft u ons geadviseerd bezwaar aan te tekenen tegen het opleggen van onderhoudskosten voor het graf van mijn ouders, nadat dit was overgeschreven op de kinderen. Het grafrecht verandert niet nadat dit is overgeschreven, zo luidde uw deskundig advies.
Inmiddels zijn wij een half jaar verder. Nadat wij nog wel een ontvangstbevestiging kregen, hebben wij drie keer gebeld wegens uitblijven reactie. Het einde van het jaar nadert, een nieuwe factuur ligt op de loer. Ik neem aan dat een ingediend bezwaar geen opschortende werking heeft. Kunnen wij eisen dat de gemeente reageert?

Namens de familie,

Hoogachtend,

H.P. Sybesma

Antwoord:

Geachte heer,

De termijnen van afhandeling van fiscale bezwaarschriften is langer dan die van gewone Awb-bezwaarschriften. Persoonlijk vind ik dat onterecht en onnodig, maar het is nu eenmaal zo. Een half jaar is niet uitzonderlijk.

Ik zou gewoon nog maar eens een briefje schrijven (niet bellen, u moet een schriftelijk dossier opbouwen) ter herinnering.

Een ingediend bezwaarschrift voor zaak/jaar 1 heeft geen opschortende werking voor zaak/jaar 2. Als u begin volgend jaar weer een aanslag krijgt moet u gewoon weer een bezwaarschrift indienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE