Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Reactie antwoord vraag 9850 Verlengingstermijn 20 jaar?


7 november 2007

Vraag nummer: 5048  (oude nummer: 9864)

Geachte Mr. Van der Putten,
Er is inderdaad sprake van een misverstand.
Bij een tweede contact met de gemeente Leerdam kreeg ik een andere ambtenaar aan de lijn die beter op de hoogte was dan mijn eerste contact, Zij had de kwestie uitgezocht. En het bleek dat de grafrechten van het graf van onze ouders al in 1998 verlopen waren. Dus dat er geen sprake is van verlenging , maar van een aanbod van een nieuwe uitgifte! (kosten +_ 1950,- euro)
Wij hebben inmiddels het originele contract uit 1962 teruggevonden. Daarin staat de termijn van 35 jaar, met stilzijgende verlenging. Het merkwaardige is dat wij - terwijl er een contactadres bij de gemeente bekend is- nooit gewaarschuwd zijn dat het contract verlengd zou worden, noch hebben wij ooit een rekening gekregen.
Naar aanleiding van noodzakelijk onderhoud van het grafmonument hebben wij zelf contact met de geeente opgenomen en kregen toen te horen dat het graf allang niet meer van ons was en dat het in de loop van volgend jaar geruimd zou worden. Op de vraag of wij tzt van de ruiming bericht zouden ontvangen was het ant woord: nee dat moet u zelf in de gaten houden! Nogal merkwaardig . De vier kinderen wonen geen van allen meer in Leerdam.
Wij willen nog een gesprek hebben over de gang van zaken en het aanbod voor een nieuwe uitgifte.
Het bovenstaande is bedoeld als informatie, maar mocht u nog een reactie willen geven of een advies voor ons nader gesprek met de gemeente Leerdam dan is dat natuurlijk zeer welkom.
In iedergeval heel erg bedankt voor uw antwoord op mijn eerste vraag
Met vriendeljke groet,
Hoogachtend
Jan Nobel

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben blij dat het misverstand uit de weg uit. Ik vermoedde al dat men het over een nieuwe uitgifte had, terwijl u over een verlenging sprak.

Als het graf in 1962 is uitgegeven voor 35 jaar, is het grafrecht in 1997 verlopen. De gemeente was wettelijk verplicht om al een jaar tevoren, in 1995/1996, aan de rechthebbende verlenging aan te bieden. Als geen rechthebbende bekend was, had men op zoek moeten gaan naar andere nabestaanden. U had als familie ook zelf de termijn in de gaten moeten houden, dat is logisch. Maar op de gemeente rustte de wettelijke plicht om verlenging aan te bieden en volgens de wetsgeschiedenis - zoals de uitleg van die regel is besproken met de Tweede Kamer - gaat die verplichting erg ver. Men moet een brief schrijven en als er geen antwoord komt onderzoek doen waarom er geen antwoord komt en andere nabestaanden zoeken. U mag van de gemeente verlangen dat zij aantoont dat zij destijds aan die wettelijke verplichting heeft voldaan.
Een grafakte waar een stilzwijgende verlenging is staat, is vreemd. Dat zie je zelden. U zou mij een plezier doen als u mij een copie zou willen faxen, of een scan zou willen mailen of opsturen. Zie voor mijn adresgegevens de Adressengids van de site en dan Juridisch advies. Ik zou van een dergelijke akte graag een kopie hebben voor mijn archief.
Maar ook als er stilzwijgend een verlenging zou zijn, had er een rekening moeten komen e.d.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE