Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

RE: vraag 7957, wie is rechthebbende op graf? (vraag over wet bescherming pesoonsgegevens)


10 mei 2006

Vraag nummer: 4438  (oude nummer: 7968)

Geachte mr. Van der Putten,

In uw antwoord op de vraag [7957] wie de rechthebbende op een graf is, steld u dat de administratie van de betreffende begraafplaats deze informatie kan verstrekken. Nu ben ik altijd in de veronderstelling geweest dat op de vraag wie, en automatisch daarmee de overige gegevens van de rechthebbende onder de wet bescherming pesoonsgegevens vielen. Tot nu toe heb ik daarom ook nooit direct gegevens over rechthebbende aan derden verstrekt.
Was mijn veronderstelling onjuist?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord, en met vriendelijke groet, Ron van Looij.

Antwoord:

Geachte heer Van Looij,

Dat is een misvatting. Helaas een zeer breed verspreide misvatting, want (bijna) iedereen in Nederland doet altijd alsof alles geheim is. Dat is niet zo. Men moet alleen selectief zijn en mee laten wegen wie iets vraagt en waarom. Het is meer een kwestie van gezond verstand. Er is niets op tegen om een kleinkind van een overledene te zeggen op naam van welke tante of neef het graf staat. Maar wel om een steenhouwersbedrijf een lijstje van de nieuwe rechthebbenden van de afgelopen maand te geven.

Inderdaad is de Wet bescherming pesoonsgegevens (Wbp) in beginsel wel van toepassing op grafrechten, beter gezegd op de persoonsgegevens van rechthebbenden op graven. Maar voor deze gegevens bestaat ook een vrijstelling, namelijk die van Artikel 25 van het Vrijstellingsbesluit Wbp (Stb. 2001, 250). Zie http://www.cbpweb.nl/hvb_website_1.0/vwc23.htm?
refer=true&theme=purple.

De Wbp zegt ook niet dat nooit gegevens verstrekt mogen worden, maar dat het voor betrokkenen duidelijk moet zijn aan wie en voor wat hun gegevens verstrekt worden. Niet dat als je je adreswijziging opgeeft bij de begraafplaatsadministratie, je vervolgens wordt dood gegooid met folders van steenhouwers, verzekeraars, begeleiders en weet ik wat die je allemaal op naam aanschrijven. TĂ©nzij je er zelf wel om vraagt of toestemming voor geeft. Je ziet dat soort toestemmingshokjes wel op verhuisberichten van de posterijen, telecombedrijven, etc.

Ik zou niet zozeer naar vraag 7957 willen verwijzen, maar eerder naar 7947 'Ruimen (gegevens overledenen op mededelingenbord; schending privacywet? (wet bescherming persoonsgegevens))' in de sub-rubriek 'Graf ruimen'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE