Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Procedure terug krijgen graven onbepaalde tijd


12 juli 2007

Vraag nummer: 4876  (oude nummer: 9484)

Geachte heer van der Putten,

Onze gemeente heeft graven voor onbepaalde tijd met een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd. In aktes van de meeste van deze graven is bepaald dat zij een jaar na overlijden van de rechthebbende vervallen naar de gemeente.

Bij 25 graven blijkt de rechthebbende te zijn overleden.

Wij willen nu de volgende procedure volgen om de graven terug te krijgen:

A. B & W laten verklaren dat graven vervallen naar de gemeente en dit publiceren in de locale krant.

B. Jaarlang een medelingbordje bij het graf

C. Jaarlang medeling op het mededelingenbord.

Is dit voldoende of moet er meer gebeuren bijv. publicatie in een landelijke krant?

Mocht zich iemand melden dan wordt het graf opnieuw uitgegeven, als een algemeen graf onder de huidige voorwaarden. Is dit juist?

Vriendelijke groet,

Jules

Antwoord:

Geachte heer,

Ik betwijfel of in de aktes van de betreffende graven staat dat ze een jaar na het overlijden van de rechthebbende aan de gemeente vervallen. Ik schat in dat er ook nog iets meer en anders geregeld, bijvoorbeeld in de beheersverordening. Een bekende regel is dat de grafrechten vervallen als het graf niet binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende op naam van een ander is overgeschreven. Maar vaak staat er ook in de verordening dat het recht nog hersteld kan worden als er niet geruimd is.

Als de graven niet tijdig zijn overgeschreven, lijkt mij uw procedure in orde, maar alleen in een andere volgorde. Eerst B en C en dan pas A. Als A eerst is geweest, zijn B en C niet meer nodig.

Publicatie in een landelijk dagblad is een aardige geste, maar niet per se nodig. Het is een groot toeval dat iemand net zo'n krant leest en dan nog zo'n soort advertentie. Ik zou als ik u was e.e.a. eerder publiceren op de site van de gemeente. Kost niets en als iemand geïnteresseerd is in zaken rond de gemeentelijke begraafplaats, is er meer kans om deze informatie te vinden.

Als zich een opvolgende rechthebbende meldt, is het niet aan de orde om het graf als algemeen graf uit te geven. Een graf voor onbepaalde tijd blijft altrijd een graf voor onbepaalde tijd; de gemeente kan het recht niet eenzijdig veranderen. Alleen als zich geen rechthebbende meldt binnen een jaar en de graven vervallen worden verklaard, en zich nádien nog een belangstellende meldt vóórdat de graven geruimd zijn, kunnen de graven opnieuw worden uitgegeven als eigen graven voor bepaalde tijd. Het kan ook als algemeen graf. Maar waarom zou u er algemene graven van willen maken? Meestal leveren die financieel veel minder op voor de gemeente, dus dat lijkt me voor de gemeente niet aantrekkelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE