Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaatsing urn op een graf


22 september 2003

Vraag nummer: 2495  (oude nummer: 3092)

Het Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging van de gemeente Woudenberg is gebaseerd op het model uitvoeringsbesluit van de VNG. In art. 2 Indeling en uitgifte der graven, lid a. wordt gesproken over het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen in een eigen graf. De vraag is, of met het woord 'plaatsen' ook wordt bedoeld het plaatsen op een graf i.p.v. in een graf? Indien dit wel het geval is, kan plaatsing op het graf niet geweigerd worden, omdat nergens staat dat dit niet mag (het staat ook niet in het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen). De enige mogelijkheid zou kunnen zijn het weigeren van de vergunning voor de grafbedekking. Is deze weigering echter mogelijk zonder dat dit is vastgelegd in een beleidbeginsel? Is de gemeente verplicht om een reeds geplaatste asbus te registreren?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De kwestie of er wel of geen urn op een graf mag worden geplaatst, staat niet in de wet (de wet regelt nauwelijks iets op dit vlak); dat moet in een beheersverordening geregeld zijn. Maar het is bij de totstandkoming van de Wet op de lijkbezorging wel uitvoerig besproken in het parlement. De minister zei toen dat het verboden mócht worden om een asbus óp een graf(monument) te plaatsen, maar dat het dan wel uitdrukkelijk in de verordening verboden moet zijn.
Als het niet uitdrukkelijk in de verordening of het uitvoeringsbesluit van Woudenberg verboden is om een asbus op een graf te plaatsen, is het toegestaan en kan de gemeente geen vergunning weigeren. Ook niet via de omweg om een monument te weigeren. De wetsgeschiedenis zal voor de bestuursrechter een duidelijke leidraad zijn.

De aanwezigheid van een asbus moet inderdaad op grond van de Wlb in combinatie met artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging worden geregistreerd.

In de sub-rubriek Cremeren -> Bijzetten asbus is deze problematiek overigens al veel vaker aan de orde geweest.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE