Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Perpetueel graf; hoe langt duurt dat?


27 juli 2007

Vraag nummer: 4891  (oude nummer: 9499)

Hoe lang duurt een perpetueel graf?
Hierover zijn meningen verdeeld. Honderd jaar of honderd jaar min 1 dag of altijd mits de begraafplaats niet ophoudt te bestaan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik ken de term 'perpetueel' in relatie tot een graf niet; wellicht is het een lokaal gebruikelijke term of wordt deze in Vlaanderen gebruikt.

In Nederlend kennen we het graf voor onbepaalde tijd, een graf voor altoos en een 'eeuwigdurend' graf, wat op hetzelfde neer komt.
Deze graven gelden niet voor honderd jaar of voor honderd jaar minus een dag. Zulke praatjes doen wel eens de ronde, maar zijn volslagen onzin.
Graven voor onbepaalde tijd zijn graven waarvan de rechten kunnen eindigen als aan bepaalde voorwaarden niet (meer) wordt voldaan. Die voorwaarden werden opgenomen in de akte van uitgifte van het graf, staan soms in de beheersverordening (van de gemeentelijke begraafplaats) of het beheersreglement (als het om een kerkelijke of andere niet-gemeentelijke begraafplaats gaat) of staan in de wet. Een wettelijke reden om het grafrecht te beƫindigen is dat het graf kennelijk verwaarloosd is en dat de rechthebbende het na een waarschuwing niet opknapt. Voorwaarden in een akte of verordening of reglement kunnen zijn dat het grafrecht tijdig (binnen 6 of 12 maanden) moet zijn overgeschreven op een ander als de rechthebbende overlijdt, of als de begraafplaats sluit of wordt opgeheven.
Maar het kan ook zijn dat zulke voorwaarden niet zijn gesteld en dan blijft een grafrecht ook voortleven nadat de begraafplaats er om heen heeft opgehouden te bestaan.
Het hangt in de meeste gevallen dus helemaal van de omstandigheden en voorwaarden van het betreffende graf af, wanneer een grafrecht eindigt (of niet).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE