Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Periode verlengen grafrechten langer dan 20 jaar


20 september 2011

Vraag nummer: 26091

Geachte heer Van der Putten,
Binnen onze gemeente wil men de beheersverordening aanpassen, waardoor het mogelijk wordt om de grafrechten te verlengen met 25 jaar. Is dit mogelijk op grond van artik 28 WOL. Ik denk dat het wel mogelijk is, maar ik lees hier bij verschillende vragen dat het anders zit. Kunt u mij verder helpen?
BVD Renske

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Waarom denkt u dat dat mogelijk is? Volgens artikel 28 Wet op de lijkbezorging (die men gewoonlijk afkort als Wlb) kan men de bestaande rechten op graven met minimaal 5 en maximaal 20 jaar verlengen. Maar dat wel telkens opnieuw.
http://www.uitvaart.nl/infotheek/wet-en-regelgeving/wet-op-de-lijkbezorging-wlb

Een enkel iemand dacht een gaatje in de wet te hebben gevonden door te redeneren: "De houder van de begraafplaats KAN bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Maar dan kan hij ook iets anders bepalen. Het moet niet."
Welnu, het moet wel. De wetgever formuleert wetten niet altijd in de gebiedende wijs en door verboden te formuleren. De wetgever bedoelt hier te zeggen dat dit het enige is, dat kan. Er is alleen vrijheid voor de houder om alles tussen 5 en 20 jaar te kiezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE