Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overschrijving grafrechten (en verplichtingen als nieuwe rechthebbende en als erfgenaam)


24 oktober 2016

Vraag nummer: 47902

Geachte Heer/Mevrouw,

Vorige maand kreeg ik een schrijven van gemeente Boxtel betreffende “overschrijving grafrechten”.
Deze overschrijving verwijst naar de graven van mijn broer en moeder.
Afgelopen Augustus is mijn vader overleden en daarom kreeg ik deze brief van de Gemeente.

Mijn broer is overleden in 1993, en zijn grafrecht liep tot 2013.
Mijn moeder overleed in 1999, en haar grafrecht loopt tot 2019.

Nu heeft mijn vader destijds, in 2013 een contract met de gemeente Boxtel afgesloten om het graf van zijn zoon met tien jaar te verlengen, onder een jaarlijkse betaling.
Dit contract loopt tot 2023.

Nu willen wij, de nabestaande van de overledenen, beide graven laten ruimen als de looptijd van moeders grafrecht ten einde komt, dat is dus in 2019.
Het lopende contract van mijn broers graf loopt tot 2023.

Nu wij de beide graven willen laten ruimen in 2019, stelt de gemeente dat wij de graven mogen ruimen in 2019, maar dat wij de restbetaling tot 2023 van mijn broers graf nog moeten voldoen.
Ik betaal dan eigenlijk voor een graf wat er niet meer is.

De gemeente stelt dat ik na het overlijden van mijn vader de “nieuwe rechthebbende “ben, en het contract wat mijn vader destijds heeft afgesloten moet overnemen.
Mijn vraag is of de gemeente mij kan opleggen om afgesloten contracten die door mijn vader zijn ondertekend over te nemen.

Dat de gemeente op zoek is naar een contact persoon kan ik begrijpen, maar dat afgesloten contracten, ondertekend en afgesproken door mijn vader, aan mij opgelegd worden om alsnog te betalen, betwijfel ik ten zeerste.

Hopende dat U mij een antwoord kunt geven op deze vraag, en hoe dat wettelijk geregeld is, wacht ik Uw antwoord af.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente kan en mag u niet verplichten om de nieuwe rechthebbende te zijn. Of u aan bepaalde contracten gebonden bent, kan ik niet beoordelen zonder ze te zien.

Het is wettelijk zo geregeld dat de erfgenamen op het moment van overlijden van de erflater direct in diens rechten en plichten treden. Dat geldt in principe altijd en overal.
Dus als uw vader lopende verplichtingen heeft bij de gemeente Boxtel, dan zijn de erfgenamen daarvoor verantwoordelijk. Dat geldt bijvoorbeeld ook als uw vader een eigen huis had en er nog een aanslag OZB van de gemeente zou liggen die onbetaald was, of die de gemeente nog niet verzonden had aar toch kon opleggen. Dan moeten de erfgenamen die betalen. Net als andere schulden en verplichtingen van de erflater, zoals bijvoorbeeld de kosten van gas, water en elektra en de rekening van de loodgieter die 2 weken voor uw vader overleed, werkzaamheden heeft verricht. En het geldt ook als er nog een rekening of verplichting ten aanzien van graven open staat.

Nu is er echter een belangrijk verschil of uw vader nog schulden of verplichtingen heeft lopen, dan wel of u de rechten op de graven waarvan uw vader rechthebbende was, moet overnemen. Het antwoord op het laatste is: nee.

Ik heb natuurlijk die brief van de gemeente niet gezien, maar als die inhoudt dat men de rechten op deze graven op uw naam overschrijft en u wenst die grafrechten niet, dan moet u ONMIDDELLIJK, nu vandaag, een briefje aan de gemeente sturen waarin u kort maar duidelijk zegt dat u bezwaar maakt tegen de beschikking van (datum brief), omdat u de grafrechten niet gevraagd hebt en deze niet wenst. Deze ene regel tekst volstaat. Ik zou die brief aangetekend versturen als ik u was.
Als u grafrechten van beide graven wel wilt hebben, is er niets aan de hand.

Juridisch gezien speelt het volgende. Die brief van de gemeente waarin men de grafrechten op uw naam zet, is een beschikking, waar u aan gebonden bent. Men kan tegen beschikkingen van de gemeente bezwaar maken, mits dit binnen de termijn van 6 weken gebeurt. Is die termijn verlopen, dan is de beschikking onherroepelijk. Dan zit u vast aan alle rechten en verplichtingen.
Een gemeente mag niet ongevraagd grafrechten op iemands naam zetten, alleen als iemand het zelf vraagt. Maar doet iemand na de ontvangst van zo'n brief niets binnen 6 weken, dan hangt men toch.

Of u in dit geval verplicht bent om de resterende jaarlijkse kosten voor de grafrechten voor het graf van uw broer te betalen, kan ik niet beoordelen. Daarvoor moet ik eerst de tekst van die overeenkomst zien. Ik kan alleen opmerken dat het een ongebruikelijke constructie is. Gewoonlijk moeten grafrechten in termijnen van minimaal 5 jaar verlengd worden. Maar 10 jaar is gebruikelijk. En dan moeten die 5 jaar of 10 jaar ook meteen betaald worden. Waarom het in Boxtel jaarlijks betaald wordt weet ik niet.
U hebt het bovendien over een 'contract'; dat is ook vreemd omdat publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenten in dit soort kwestie meestal geen privaatrechtelijke overeenkomsten aangaan.

Het is ook de vraag of u als nieuwe rechthebbende op het graf van uw broer gebonden bent aan dat contract. Dat weet ik niet als ik het contract niet gezien heb.

Als ik het goed zie, is er geen pijnpunt voor u als u de rechthebbende op het graf van uw moeder bent. Maar u wilt geen verplichting voor verdere betalingen, na 2019 aan het graf van uw broer. Dan is mijn eerste reactie dat het waarschijnlijk onverstandig is als u rechthebbende van het graf van uw broer wordt, want dan KAN het zijn dat u daar wel aan vast zit. Maar, zoals eerder gezegd, dat weet ik niet zonder het contract te zien.

Een ander vraag is of u, als u de grafrechten op het graf van uw broer niet accepteert, als erfgenaam toch gebonden zou zijn aan het contract dat uw vader met de gemeente afsloot.
Daar zie ik 2 aspecten aan: 1) zijn de erfgenamen verplicht in de rechten en verplichtingen te treden (en rechthebbende te worden)? 2) moeten de erfgenamen de geldelijke verplichtingen van uw vader voldoen?
1. Ten aanzien van dat eerste aspect kan ik duidelijk zijn: de erfgenamen zijn niet verplicht om rechthebbende te worden. In de meeste gevallen kan dat ook niet omdat begraafplaatshouders altijd slechts 1 persoon als rechthebbende accepteren; de erfgenamen zijn vaak een groep personen. Dat past niet. Dan is de begraafplaats niet verplicht om een groep personen als rechthebbende te accepteren en de erfgenamen zijn niet verplicht of bevoegd om een van hen naar voren te schuiven en met die verplichting te belasten.
2. Als erfgenamen bent u en misschien andere broers of zusters of andere erfgenamen zoals 'goede doelen' misschien wel verplicht om het contract na te komen in die zin dat u alle kosten moet betalen. Maar, ik herhaal: dat weet ik niet zonder het contract te zien.

Tot slot merk ik op dat uw verzuchting "Ik betaal dan eigenlijk voor een graf wat er niet meer is" begrijpelijk is maar misschien niet helemaal terecht is. Gewoonlijk is het zo dat wanneer men een graf met 10 jaar verlengt, men die 10 jaar meteen moet betalen. Dan had uw vader in 2013 meteen het volle bedrag betaald en was uw erfenis nu lager geweest. De gemeente Boxtel gaf uw vader de kans om gespreid te betalen; dat is voor een gemeente alleen maar lastig maar het was waarschijnlijk fijn voor uw vader. Als er nu dan nog een paar jaar betaald moet worden, dan is het misschien goed te bedenken dat dit was omdat uw vader een gunstige regeling had.

Overigens is geen enkele begraafplaats verplicht om geld terug te geven als rechthebbenden of hun nabestaanden besluiten om het grafgebruik voortijdig te beëindigen. Of dat hier ook is, kan ik niet zeggen zonder het contract te zien.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Buitenhuis La Hardoye: een paar dagen weg of een of meer weken vakantie voor 2 tot 10 personen in Frankrijk. Prachtig sfeervol zeer ruim vakantiehuis met meerdere zitkamers, open haard op 'kasteelformaat', met grote tuin, twee terrassen, eigen beekje en boomgaard op de grens van de Franse Ardennen en de Champagne. Slechts 340 km van Utrecht.
www.vakantiehuis-ardennen.info

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE