Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overschrijven grafrecht (en terugdraaien termijn graf)


2 februari 2003

Vraag nummer: 1979  (oude nummer: 2365)

Geachte heer vd Putten
Wij zitten met een probleem dat ons niet geheel loslaat
2 jaar geleden is er een goede kennis van ons overleden, zij kwam oorspronkelijk uit het oosten van het land maar heeft de laatste jaren van haar leven in Noord Holland doorgebracht.
Ook is zij daar begraven.
Nu wil het probleem dat de overledene geen tijd meer heeft gehad om haar testament te wijzigen zodat zij niet meerdere erfgenamen aan kon stellen zoals overigens wel haar bedoeling was.
Nu heeft mijn vrouw de uitvaart moeten regelen (in overleg met de wettige erfgenamen) en dus ook de opdracht getekend tot het verzorgen van de uitvaart.
De overledene had in het oosten een graf gekocht en dat hebben wij dus hier ook gedaan en de erfgenamen doorgegeven dat het graf daar aan de kerk kon worden teruggegeven.
Omdat wij de begrafenis hier hebben geregeld en dus ook betaald (van het geld van de overledene zij had het) staan de grafrechten op naam van mijn vrouw; ook hebben wij de grafrechten en het onderhoud afgekocht.
Nu wil de wettige erfgenaam de grafrechten terugdraaien van eeuwigdurend naar tijdelijk om de successierechten te drukken.
Wij zien dit als een vorm van lijkepikkerij en wensen hier niet aan mee te werken.
Staan wij sterk door te zeggen het graf staat niet op uw naam dus u heeft in dit geval geen recht van spreken?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie in uw vraag de relatie met de kop van de vraag niet.
Uw vrouw heeft de uitvaart van de vriendin geregeld, waaronder het graf voor onbepaalde tijd.
Als het graf op haar naam staat, kan een derde er niets aan wijzigen, erfgenaam of niet. Temeer niet als het destijds in overleg is gegaan.
Maar een ander punt is, of de betreffende begraafplaats(gemeente of kerk of wellicht een particuliere begraafplaats) er wel aan mee zou willen werken. Ik denk het niet. Er geldt simpelweg: verkocht is verkocht. Dat zou ik tenminste als begraafplaatsbestuur vinden. Het kan ook zijn dat een eeuwig graf in een speciaal vak voor dergelijke graven ligt; als er van begin of aan een andere termijn zou gelden, zou het wellicht een graf op een andere locatie geweest zijn.
Voorts snap ik het motief niet. Het zou gaan om het drukken van de successierechten. Dat lijkt me volstrekte onzin. Met een goedkoper graf worden de successierechten juist hoger. De kosten van de begrafenis en van het graf drukken op de nalatenschap, waardoor de erfenis voor de erfgenaam kleiner wordt; met een kleinere erfenis betaalt men minder successierechten. Hoe meer men erft, hoe mee successierechten men betaalt. Ik kan de zaak niet anders begrijpen, dan dat de erfgenaam een hogere erfenis wenst, ten koste van het graf.

De zaak lijkt mij simpel.
Ten eerste denk ik dat de begraafplaats niet genegen zal zijn om de aankoop van het graf na 2 jaar te wijzigen.
Ten tweede is de enige reden om de onderlinge afspraken van destijds te wijzigen, ordinaire hebzucht van de erfgenaam. Ik zie althans geen andere reden.
Ten derde neem ik aan dat u en uw vrouw uw vriendin goed kenden en weten dat zij prijs stelde op een langdurig graf en dat u dat daarom zo geregeld hebt. De wens of vermoedelijke wens van de overledene is volgens de wet het uitgangspunt van het regelen van de begrafenis en het graf. En daar zou ik dan maar aan vasthouden. Nu uw vrouw het grafrecht heeft, zou ik dat ook zo houden.

Als de vraag in combinatie met de kop van de vraag (overschrijven grafrecht) is, dat de erfgenaam heeft gevraagd om het grafrecht op hem/haar over te schrijven, zodat hij/zij alsnog kan proberen deels geld terug te vragen/krijgen, zou ik daar in deze situatie als ik u was niet aan meewerken.

mr W.G.H.M. van der Putten

2 februari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE