Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overleden rechthebbende en openstaande kosten


27 augustus 2008

Vraag nummer: 5649  (oude nummer: 11183)

Geachte heer Van Putten,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Overleden rechthebbende had recht over twee graven. (overleden in feb. 2006)

Broer van overleden rechthebbende heeft van één graf recht overgenomen. Van het andere graf heeft hij afgezien.

Kan deze broer verantwoordelijk worden gesteld voor die kosten die open staan op het andere graf waarvoor hij geen belangstelling heeft.

Kan men zich dan beroepen op het burgelijk wetboek inzake erfrecht? Mijns inziens is dit in dit geval niet aan de orde maar moet men de daarvoor opgestelde verordening er op na houden. Inzake artikel 20 lid 3 en 4 is dat als na 1 jaar na overlijden van rechthebbende geen nieuwe rechthebbende is aangesteld de rechten daarmee komen te vervallen.

Graag uw wijs advies.

Bij voorbaat dank

XX
Gemeente W

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijn hemel, u vraagt een wijs advies. Wijze adviezen zijn erg schaars. Ook op deze site.

Ik ben meer van de simpele adviezen. U schrijft dat kosten open staan van het andere graf, dat nu geen rechthebbende heeft.
De vraag is, wanneer die kosten ontstaan zijn. En wat voor soort kosten het zijn. Als het kosten zijn van de datum dat de overleden rechthebbende nog rechthebbende was, zijn de erfgenamen aansprakelijk.
Ik heb gelukkig een archief en lees in uw Verordening begraafrechten 2006:
Artikel 5 - Belastingtijdvak
Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar (...).
Artikel 9
1. Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de graven, als bedoeld in artikel 26, eerste lid van de Verordening op de algemene begraafplaats in W, wordt per jaar geheven € 65,40 met dien verstande dat:
a. het onderhoudsrecht verschuldigd is bij de aanvang van het belastingtijdvak (... enz.).
Artikel 15
3. De datum van ingang van de heffing (...) is 1 januari 2006.

Als het gaat om de onderhoudsbijdrage voor 2006 en de overleden rechthebbende op of na 1 januari 2006 is overleden (wat het geval is (februari 2006)), behoort deze belastingschuld tot zijn nalatenschap en zijn de erfgenamen gehouden om deze schuld nog uit de nalatenschap te voldoen.
Als het gaat om de onderhoudsbijdrage voor 2007 of 2008, was er per 1 januari van die jaren geen rechthebbende en niemand aan wie de aanslag kan worden opgelegd. De erfgenamen zijn niet aansprakelijk, want de voormalige rechthebbende kan niet posthuum een aanslag voor een nieuwe periode krijgen. Hij was immers geen rechthebbende meer op de dag dat het nieuwe belastingtijdvak inging. Alleen als er een nieuwe rechthebbende zich aanmeld en wordt geaccepteerd, wordt dat geacht te zijn met terugwerkende kracht vanaf het tijdstip van overlijden van de vorige rechthebbende. Je krijgt anders de situatie dat opvolgende rechthebbenden 263 dagen wachten met opvolging, om een jaartje kosten uit te sparen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Als de openstaande kosten de kosten van een verlenging waren, die inging voordat de rechthebbende overleden is, behoort de aanslag ook nog tot de nalatenschap. Van een latere datum niet.

U kent blijkbaar de broer van de overledene, maar dat is niet zonder meer een erfgenaam. Allereerst zijn de vrouw of partner en de kinderen van de overledene diens erfgenamen. Als er geen echtgenote/partner en geen zijn kinderen zijn, dan zijn de broers en zussen erfgenaam.

Het is de vraag hoeveel moeite u moet doen om erfgenamen op te sporen, als er nog kosten open staan waar u erfgenamen op kunt aanspreken. Wellicht is via de GBA de weduwe of een kind te vinden, die kunt u dan een aanslag sturen. Wellicht anders de broer, dat kan een gok zijn. Maar ik zou er niet al te veel tijd en moeite in stoppen. Een halve dag zoeken om misschien € 65,40 te kunnen innen lijkt mij niet wijs. En inmiddels kunt u, zoals u terecht opmerkt, de grafrechten vervallen verklaren. Dat zou ik maar doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE