Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Overdraagbaarheid grafrechten eeuwig graf


29 augustus 2006

Vraag nummer: 4531  (oude nummer: 8309)

Goedemiddag,
Mijn ouders kochten 20 jaar geleden een dubbel graf in de gemeente Brouwershaven met eeuwigdurende rechten. Dit in de lijn van de familie traditie Echter zij zijn in woonachtig in Purmerend en realiseren zich dat als 1 van de twee mocht komen te overlijden het graf op deze afstand lastig te bezoeken is. Zij hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is de graven terug te verkopen. De gemeente stelt nu dat de graven terug mogen worden geschonken maar niet verkocht. Dit mede ingegeven door het feit dat de kosten van de grafrechten niet meer in verhouding staan tot de huidige prijs.
Mijn vraag is zijn zij nu vrij om de graven eventueel aan geintreseerde derden te verkopen?
Hartelijk dank voor u advies

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, u kunt de graven overdoen aan anderen. U kunt met die anderen een vergoeding of prijs of hoe u het noemen wilt, afspreken. En dat kunt u de gemeente vragen om het graf over te boeken op die andere persoon, zonder daar enige toelichting op te hoeven geven.

Echter, veel gemeenten zijn een beetje tegen dit soort praktijken. Ze doen soms net of het illegaal is (is het helemaal niet en het komt ook vrij zelden voor, dus waar maakt men zich druk over?), maar sommige gemeenten verdienen er liever zelf aan door het vrijgekomen graf zelf opnieuw te verkopen, dan dat men dat de burger gunt, zo krijg je soms wel de indruk. Men doet dat soms door in de verordening vast te leggen dat men het graf alleen kan laten overschrijven op naam van bloed- en aanverwanten tot de 2e, 3e of 4e graad. Dan kunnen uw ouders het graf dus niet op naam van een willekeurige derde laten overboeken. Maar wat dus wel kan is het graf overdoen aan een broer of zus of neef of nicht en dergelijke. Waarschijnlijk heeft de gemeente Schouwen-Duiveland - want daar valt Brouwershaven nu onder - ook dergelijke regels. U kunt ze vinden in de beheersverordening begraafplaatsen, waarvan u de tekst waarschijnlijk kunt vinden op de gemeentelijke site.

Als u het graf dan niet over kunt doen in de directe familiekring, dan kunt u het inderdaad niet te gelde maken. Maar ik zou het dan ook nooit terug geven aan de gemeente, ik zou er geen afstand van doen. Je weet nooit of een of ander familielid het toch niet ooit kan gebruiken, zou ook kunnen voor urnen. Je moet het graf dan wel telkens op nieuwe generaties over laten schrijven, anders kunnen de rechten toch vervallen.

Een andere optie die formeel kan, is dat u(w ouders of u of een ander familielid) het graf op naam houdt/houden, maar met derden afspreekt dat u het graf alleen formeel op uw naam hebt en zij het mogen gebruiken. Dat betekent dat telkens als iemand van die andere familie overlijdt, u toestemming moet geven voor de begrafenis. Dat is niet echt handig, maar zo wordt wel aan de regel van de gemeente voldaan en kunt u er toch een vergoeding voor krijgen.
Maar hier zullen niet veel mensen voor voelen, schat ik zo in. Maar het kán wel en dat wilde u weten.

Wat ik niet mag zeggen, maar ik ben vandaag in een balsturige bui en zeg het daarom toch, is dat u ook gewoon kunt doen of uw neus bloedt. Als uw ouders over een paar maanden of zo een kort briefje naar de gemeente sturen en vragen om het graf over te boeken op naam van hun zwager X Y, terwijl X Y helemaal geen zwager is, dan kraait er waarschijnlijk geen haan naar. En dan zal later niemand die overschrijving ongedaan kunnen maken, want het is dan een verworven recht. En, laten we wel wezen, u doet er helemaal niemand kwaad mee. Uw ouders hebben voor het graf betaald en zouden het in principe eeuwig bezet hebben gehouden. Als ze het graf overdoen aan een ander, heeft de gemeente daar geen enkel nadeel van ten opzichte van de situatie dat ze het graf zelf benutten. En waarom zou de gemeente er het voordeel van moeten hebben als uw ouders besluiten om er van af te zien?

Alles overziend, is het mijn advies om het graf gewoon aan te houden. Er is geen reden om afstand te doen en de gemeente een cadeautje te geven. Ik persoonlijk zou het graf gewoon in de familie houden en aan een kind of broer/zus of neef of nicht geven. En ook als niemand er nu belangstelling voor heeft, je weet nooit voor later. Wie weet of later een kleinkind of zo er ooit nog gebruik van zou kunnen maken.

Zie ook enkele andere vragen over deze problematiek in de sub-rubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE