Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opheffen eeuwige graven Uitgeest


23 juli 2009

Vraag nummer: 6740  (oude nummer: 13486)

Onlangs las ik een advertentie van de Gemeente Uitgeest waarin B. en W. van Uitgeest het volgende bekend maken:
op de Algemene Begraafplaats te Uitgeest zijn tot 1952 graven uitgegeven zonder tijdslimiet, zogeheten "eeuwigdurende graven ". Het college heeft besloten om deze graven ook aan een termijn te binden en de eeuwigdurende graven als zodanig op te heffen. Hierbij wordt een overgangstermijn van vijftig jaar gehanteerd, zodat alle eeuwigdurende graven eindigen per 1 januari 2059.

Verder wordt nog vermeld dat de gemeente alle rechthebbenden per brief op de hoogte heeft gesteld en dat de openbare bekendmaking geschiedt ten behoeve van hen die als rechthebbenden niet meer zijn te achterhalen.

Mijn vraag aan u is of dit juridisch mogelijk is.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Je kunt zoiets nooit goed kunt beoordelen zonder de onderliggende stukken te zien. Dus de oude verordening(en) die gold(en) toen de graven tot 1952 werden uitgegeven. Anders is het net zoiets als per telefoon de dokter raadplegen over rode vlekjes op de huid; dan kun je alleen in algemene zin zeggen dat het van alles kan zijn, jeuk, mazelen, rode verfspatten, van alles, alleen geen beenbreuk.

Voorts is het de vraag of de uitgifte van graven vroeger via een brief of een akte of ander document schriftelijk gebeurde en wat daar dan in stond. Bijvoorbeeld of er voorbehouden zijn gemaakt bij wijziging van de verordening(en). Of dat er in de oude verordening(en) zelf voorbehouden zijn gemaakt.

Als de graven indertijd zjin uitgegeven voor onbepaalde tijd in de zin van 'eeuwig, dus zonder voorbehouden, mag het college van B&W van Uitgeest niet bepalen om deze graven alsnog aan een termijn te binden. De rechthebbenden van graven kunnen daar bezwaar tegen maken.
Het is alleen de vraag of dat bestuursrechtelijk bezwaar kan zijn, dan wel dat men naar de civiele rechter moet. Dat kan ik zo niet beoordelen. Maar het maakt een groot verschil in de kosten. Bestuursrechtelijk bezwaar en beroep bij de bestuursrechter kan men doen zonder (dure) advocaat; een civiele procedure niet. Maar belanghebbenden kunnen kun krachten wel bundelen en zo de kosten delen.

Echter, zoals gezegd, zonder de onderliggende stukken is het een beetje koffiedik kijken. Als u stukken hebt, zoals
- oude beheersverordening(en);
- oude leges- en heffingsverordeningen;
- grafbrieven, grafaktes, alles wat er aan (verschillende) voorbeelden uit het verleden is,
zou u mij een fotokopie kunnen sturen. Dan kan ik eens kijken wat ik er uit kan opmaken. Mijn adres staat in de Adressengids van deze site.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE