Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraven van een stoffelijk overschot binnen de termijn van 10 jaar.


26 oktober 2004

Vraag nummer: 3405  (oude nummer: 4848)

Onlangs kreeg ik de vraag van een rechthebbende van een graf op onze algemene begraafplaats of het mogelijk is zijn partner die 3 jaar geleden is overleden op te graven en te herbegraven op een andere begraafplaats in een andere plaats . Indien dit mogelijk is welk traject moet er dan doorlopen?

Vriendelijke Groeten Rene Broeders

Antwoord:

Geachte heer,

Wat nodig is, is verlof van de burgemeester; zie artikel 29 Wet op de lijkbezorging. Die moet echter advies inwinnen bij de Inspectie voor de volksgezondheid voor het milieu. Dat is tegenwoordig de VROM-inspectie. Het advies van deze inspectie is evenwel negatief. Zij adviseren of direct na een begrafenis als de kist intact is, op te graven, of pas na 10 jaar. Maar niet er tussenin.
De burgemeester hoeft zich niet aan dit advies te houden, maar gewoonlijk weegt het zwaar. Dan komt het er op aan of betrokkene zweer zwaagwegende argumenten heeft om het toch te doen.

Zie vele tientallen vragen hierover in de sub-rubriek 'Opgraven en herbegraven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE