Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openstaande onderhoudskosten van het graf en het ontruimen van het graf


1 mei 2009

Vraag nummer: 6481  (oude nummer: 12907)

Mijn grootmoeder is 16 jaar geleden overleden. De rechthebbende van het graf was mijn grootvader. Hij was kort na de dood van mijn grootmoeder vertrokken naar het buitenland. Nu heeft het crematorium contact met ons opgenomen omdat er een schuld voor onderhoudskosten openstaat van 15 jaar. Drie jaar geleden is mijn grootvader overleden, hij heeft geen erfenis achtergelaten. Mijn moeder en haar broers en zussen willen afzien van het overnemen van de schuld en maar willen wel het graf van mijn grootmoeder nu laten ontruimen en de resten cremeren. De kosten daarvan willen zij wel betalen.
Het graf van mijn grootmoeder heeft nog een looptijd tot 2013. Verder wil niemand van de familie rechthebbende worden van het graf en daarom dat er bij de discussie in de familie het ontruimen van de graf naar voren is gekomen.

Nu is mijn vraag, kunnen mijn moeder en haar broers en zussen afzien van het overnemen van deze schuld? En kunnen zij het graf nu laten ontruimen zonder dat ze toch eerst die openstaande rekening moeten betalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U schrijft dat het crematorium contact heeft opgenomen omdat er een schuld voor onderhoudskosten open staat. Dat is vreemd, een crematorium heeft geen graven. Tenzij het gaat om een begraafplaats waar tevens een crematorium gevestigd is.

Tja, ik zou als ik begraafplaatshouder was waar een schuld open staat ook wensen dat deze eerst betaald wordt, voordat ik medewerking zou verlenen aan andere acties van nabestaanden. Juridisch is het een complex verhaal, omdat de schulden van uw grootvader niet zonder meer op de kinderen overgaan (het hangt er van af of het om een gemeentelijke begraafplaats en daarom om belastingen gaat of niet) en omdat er een termijn van verjaring van schulden/vorderingen is. Maar ik zou als begraafplaatshouder toch geen nieuwe rechthebbende accepteren als die niet bereid is om openstaande kosten te voldoen. En alleen een nieuwe rechthebbende op het graf kan een overledene laten opgraven en de stoffelijke resten laten cremeren.
Ik denk dat de familie er niet aan ontkomt om de openstaande kosten te betalen alvorens opgraving en crematie mogelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE