Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opeisen grafrecht door kinderen


16 september 2008

Vraag nummer: 5683  (oude nummer: 11270)

geachte meneer mevrouw,

In 2001 is de vader van mijn stief kinderen overleden.
In die tijd woonde hij samen met een vriendin, maar hadden niets op papier en zij is dus ook geen erfgename.
Wel heeft zij toe der tijd alle papieren getekend en op deze manier de grafrechten verkregen.
De erfgename (zijn kinderen) willen deze rechten graag hebben maar worden hierin tegengewerkt door deze voormalige vriendin.
Nu mijn eigenlijke vraag:
Is er een mogelijkheid om deze rechten op te eisen aangezien zij de enige erfgenamen zijn?

BVD

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het zijn van erfgenamen geeft uw stiefkinderen geen enkel recht op grafrechten. Zij kunnen de rechten niet opeisen.

Als de vader van uw stiefkinderen gewild had dat zij de grafrechten zouden krijgen bij zijn overlijden, dan had hij dat zelf kunnen regelen. Maar dat heeft hij niet gedaan. De vader van uw stiefkinderen heeft er - bewust of onbewust - voor gekozen om alles over te laten aan zijn toenmalige levensgezel. Wat objectief gezien ook niet zo vreemd is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE