Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opdrachtbrief bestemming graf na overlijden


11 januari 2010

Vraag nummer: 7219  (oude nummer: 14757)

geachte heer van der Putten,

mijn vraag betreft de weigering van het vredenhof te amsterdam om de bestemming van mijn eeuwigdurend familie graf (aantoonbaar met originele documenten en afgekochte retributie) op te nemen in de administratie.
mijn opdrachtbrief aan het vredenhof directeur de heer kaarsemaker is dat ik zelf niet wil worden begraven en wil worden bijgezet maar dat ik wel wil dat mijn familiegraf zoals contractueel is overeengekomen voor de duur van het kerkhof blijft bestaan. niet over erfbaar is en wordt geruimt.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kunt u zo niet regelen. De directie van Vredenhof heeft gelijk dat zij weigert aan een dergelijke non-oplossing mee te werken. Dat pleit voor de integriteit van Vredenhof. Want juridisch betekent het niets en is het van geen waarde.

Wat u vast wilt leggen, kunt u namelijk alleen in een testament vast leggen en dan moet u ook nog iemand vinden die het wil uitvoeren. Men kan niet per gewone brief een opdracht voor na het overlijden geven of vastleggen.
Men kan ook nooit per brief vastleggen dat iets niet overerfbaar is. Dat is onwettig en ongeldig; het werkt gewoon niet zo.

Wat u wilt kunt u wel regelen, maar door tussenkomst van iemand die het uitvoert.
Speciaal voor dit soort situaties is er de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Deze neemt een graf op naam en zorgt dat er met een graf gebeurt of niet gebeurt wat u wilt. U moet dat bij leven regelen, dan kunt u precies de afspraken maken die u wenst. Als u overleden bent, is het maar de vraag wat uw erfgenamen doen. Dat moet u dus voordien regelen.
Qua kosten moet u bij Grafzorg denken aan een bedrag van ongeveer € 150,-. Alleen als u eventueel wilt dat in de toekomst het monument nog eens wordt opgeknapt of onderhouden, komen er kosten bij.
Ter vergelijking: een testament kost ongeveer € 450,- en een verklaring van erfrecht, nodig om het testament uit te voeren, kosten eveneens ongeveer € 450,-.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE