Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onteigening graf (parochie vraagt verlenging grafrecht)


8 november 2007

Vraag nummer: 5050  (oude nummer: 9867)

Daar mijn zus in 1954 begraven is en wij de grond gekocht hebben en dus nooit geen grafrechten hebben betaald nu een rekening krijgen van280 euro voor grafrechten voor de komende 10 jaar kan ik niet begrijpen. zou U mij kunnen vertellen hoe dat na 53 jaar nog kan , er moet volgens de pastoor een nieuwe wet zijn die landelijk geregeld is, dat die grond geen eigendom meer is en ons dus op kosten jagen.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan het ook niet begrijpen. Want u geeft te weinig gegevens.
En u moet die vraag in eerste instantie aan de parochie stellen; die moet onderbouwd aan kunnen tonen waarom men nu opeens een rekening stuurt.

Hebt u een bewijs dat (uw ouders, neem ik aan) het graf van uw zus gekocht hebben? Ik gebruik even het woord 'kopen', omdat dat in de volksmond gangbaar is, als het een graf met een hele lange looptijd is. Men kan een graf nooit kopen, want men gaat niet naar de notaris voor een leveringsakte en laat die niet inschrijven bij het kadaster. Een grafrecht is vergelijkbaar met een recht van opstal; ik noem het wel vaker gekscherend een recht van instal.

Als u een grafbrief (van uw ouders) hebt waar uit blijkt dat alle kosten van het graf voor uw zus voor onbepaalde tijd zijn afgekocht, dan kunt u natuurlijk betaling van de verlenging weigeren.

Maar het is de vraag voor hoe lang het graf destijds uit is gegeven. Ik heb natuurlijk wel eens vaker grafaktes en reglementen van RK begraafplaatsen van na de Tweede Wereldoorlog gezien. Het komt vrij zelden voor dat parochies in die tijd nog graven 'voor altijd' uitgeven. Een termijn van 50 jaar was soms de maximale termijn die men kon afkopen. Wellicht was dat op de betreffende begraafplaats ook het
geval.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids; zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE