Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onjuiste verlenging grafrechten (gemeente wil méér jaren in rekening brengen)


4 augustus 2005

Vraag nummer: 3934  (oude nummer: 6318)

Na lezen van vraag en antwoord "Contractduur en verlengen grafrechten 2 (met rekenvoorbeelden) Tue Nov 27 09:44:20 2001" het ik contact opgenomen met de begraafplaats aangezien wij in een situatie als rekenvoorbeeld 2 zitten. Er wordt een verlenging geeist van 10 jaar waarbij een beroep wordt gedaan op een gemeentelijke verordening. 2 vragen:1. is dit echt in strijd met de wet en 2. wat kan ik hiertegen doen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als uw situatie die is van 'voorbeeld 2' van vraag nummer 485 "Contractduur en verlengen grafrechten 2 (met rekenvoorbeelden)" en de gemeente wil niet met bijvoorbeeld 4 jaar (of een andere kortere termijn dan 10 jaar) verlengen maar met 10 jaar, dan handelt de gemeente in strijd met de wet. Met artikel 28, eerste lid, Wet op de lijkbezorging, om precies te zijn.

U kunt formeel aan aanvraag doen voor verlenging voor een kortere termijn. Krijgt u een brief terug dat dit niet kan, wegens strijd met de verordening (of een andere reden) dan kunt u óf bezwaar aantekenen bij het college van B&W óf wellicht in beroep gaan bij de belastingrechter. Dat hangt af van het soort besluit dat de gemeente neemt.
Waarschijnlijk is het verstandig/handig om formeel aan aanvraag doen voor verlenging voor een kortere termijn én daar tevens bij te vragen hoe je in beroep of bezwaar kunt als men dit verzoek afwijst.

Ten overvloede (voor lezers die met een niet-gemeentelijke begraafplaats van doen hebben) het volgende.
Als het geen gemeentelijke begraafplaats is en de kosten niet als een soort belasting worden opgelegd, moet men gewoon de kosten van 10 jaar niet betalen, maar een evenredig deel van die kosten naar rato van het gewenste aantal jaren. De begraafplaats moet dan maar zien om het resterende deel van de rekening geïnd te krijgen. U hebt dan het processueel voordeel dat de begraafplaats de partij is die in actie moet komen. Bij een gemeente ligt dat anders, omdat de kosten belastingen zijn, die eenzijdig opgelegd kunnen worden en gelden als men niet tijdig in actie komt. Oók, als het opleggen onrechtmatig is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE