Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onetisch (eeuwigdurende grafrechten)


3 oktober 2008

Vraag nummer: 5716  (oude nummer: 11370)

Ik begrijp niet waarom er geen eeuwigdurende grafrechten meer zijn. Het is toch onetisch om mensen na 20 jaar weer op te graven? Ik maak me hier al jaren woedend over. Kan er geen oplossing worden gezocht op landelijk niveau, zoals bovenelkaar, boven de grond begraven, zoals bijv. in zuidamerikaanse landen gebeurt?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn nog wel enkele begraafplaatsen met grafrechten voor onbepaalde tijd, maar die zijn erg schaars. Blijkbaar is de groep mensen die hecht aan 'eeuwigdurend' in Nederland vrij klein.

Een 'eeuwigdurend' graf blijft overigens nooit maar uit zichzelf bestaan. Het is een groot misverstand dat als mensen een graf voor onbepaalde tijd hebben, dat het dan altjid blijft bestaan. Er wordt altijd de eis gesteld dat er iets of iemand verantwoordelijk voor is; men moet dus altijd opvolgers regelen (nabestaanden of een stichting). En er is ook de wettelijke eis dat het graf behoorlijk onderhouden moet worden. Men accepteert geen totaal vervallen graven meer, zoals vroeger vaak voorkwamen. Dat betekent ook dat iemand verantwoordelijk moet zijn voor onderhoud en reparaties e.d.

Ik wijs u in dit verband graag op het bestaan van de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Zij kan - op elke begraafplaats in Nederland - graven voor onbepaalde tijd in stand houden en zorg dragen voor onderhoud en reparaties op termijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE