Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onenigheid t.a.v. beheer graf


1 januari 2006

Vraag nummer: 4202  (oude nummer: 7188)

L.S.,
Mijn broer, die vorig jaar zeer plotseling overleed, heeft een 20-jarige dochter uit een eerder langdurend huwelijk, die hij per testament als enige erfgename heeft aangewezen. Hij heeft in dit testament tevens mij en mijn broer als executeur testamentair aangewezen.
Sinds enkele jaren woonde hij samen met een nieuwe partner en voerde met haar een gezamenlijk huishouden (geen geregistreerd partnerschap) tot op het moment dat hij overleed.
Na zijn overlijden heeft zijn partner de grafrechten geregeld. Aanvankelijk zou deze partner in overleg met ons (zijn broers en executeurs, en zijn dochter en enige erfgename) het verdere beheer van het graf in overleg regelen (grafsteen e.d.).
Echter deze partner blijkt nu geheel zonder overleg een grafsteen te hebben besteld. Zijn dochter, de enige erfgename, is het hiermee volstrekt oneens.
Gezien de inmiddels verstoorde verhoudingen en de gebleken onbetrouwbaarheid van deze partner willen wij regelen dat de grafrechten en de zeggenschap over het graf bij de erfgename (dochter) komen te liggen.
Hoe moeten wij dit doen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is niet zonder meer mogelijk om te regelen dat de grafrechten bij de dochter komen te liggen. Als de partner de bergafenis heeft geregeld en de uitgifte van het graf heeft gevraagd, is zij in principe de rechthebbende van het graf. Alleen als het graf van uw broer al bestond op het moment van zijn overlijden, is er wellicht een handvat om te zeggen dat het binnen de nalatenschap valt.
Wat de status en waarde is van andere afspraken ("Aanvankelijk zou..."), wanneer, hoe, met wat voor getuigen etc., kan ik niet inschatten.

Voorts is het aan de hand van zo'n korte beschrijving lastig om een goed advies te geven. Het hangt van persoonlijke verhoudingen af en van de mate van bereidheid van betrokkenen om wel of niet het conflict aan te gaan en van de inventiviteit en kunde van een advocaat of ander juridisch adviseur, maar zaken naar uw hand te zetten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE