Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudsrecht voor eeuwige graven voor onbepaalde tijd


7 november 2007

Vraag nummer: 5045  (oude nummer: 9860)

Geachte heer van der Putten,

Bij het actualiseren van het begraafplaatsbeleid wil onze gemeente graag een (nieuw) onderhoudsrecht in rekening gaan brengen voor graven die in het verleden zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd en waarvoor in het verleden nooit een onderhoudsrecht in rekening is gebracht. De reden hiervoor zijn de toenemende onderhoudskosten op de begraafplaats, welke voor een deel worden veroorzaakt door de graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Het betreft één jaarlijks bedrag voor het onderhoud van graven en het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Mijn vraag daarbij is:
Wat moet de gemeente doen om dit te regelen en om het mogelijk te maken dat op het moment dat de rechthebbende het onderhoudsrecht niet wil betalen, het grafrecht wordt beëindigd.
Ik kan me voorstellen dat dit in de legesverordening moet zijn vastgelegd. Maar wellicht zijn er nog meer zaken waaraan gedacht moet worden.
Kunt u mij daarin verder helpen? Graag uw reactie, waarvoor alvast mijn dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is simpel, dit kan niet. Als grafrechten zijn uitgegeven en afgekocht zonder onderhoudsverplichting (wellicht zat dit destijds ook in het tarief) dan kan men niet opeens onderhoudsrechten gaan vragen. Als u een huis huurt voor een jaar, accepteert u het ook niet dat de verhuurder na 5 maanden besluit om voortaan servicekosten te gaan rekenen; en terecht dat u dat niet accepteert. Dat de 'huur' van een graf voor onbepaalde tijd heel erg lang duurt, maakt geen verschil.

Hooguit is er iets te vinden in oude aktes of de oude beheersverordening dat nog een opening biedt om nieuwe kosten in rekening te kunnen brengen, maar de kans is klein.

Per slot hadden oude grafrechten voor onbepaalde tijd ook de bedoeling om rechthebbenden en hun opvolgers te vrijwaren voor toekomstige kosten. Daarom kocht men de kosten af.

Gemeenten hebben willens en wetens dit soort rechten uitgegeven; nu zit men met de gevolgen, maar dat had men in het verleden kunnen weten. Het was blijkbaar destijds een bewuste keuze van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE