Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudsrecht graven (vervolg vraag 4804)


14 januari 2005

Vraag nummer: 3608  (oude nummer: 5380)

Geleid door uw juridisch advies nr. 4804 van 13 0ctober 2004, heb ik bij betreffende gemeente correspondentie uitgelokt.
Men schrijft mij: "Artikel 28 1e lid van de wet op de lijkbezorging heeft betrekking op het verlenen van een uitsluitend recht op graven. Ingevolge van dit artikel moet een uitsluitend recht voor minimaal 20 jaren worden verleend. Nadien is verlenging mogelijk maar niet langer dan 10 jaar. Dit artikel gaat over de voorwaarden aangaande het verlenen van een uitsluitend recht en niet over het afkopen van onderhoud. De mogelijkheid om het onderhoud af te kopen dient de gemeente in verordening vast te leggen.
...... Op basis van gemeente artikel 7.1 kan het onderhoudsrecht alleen voor de periode van 30 jaar worden afgekocht.
Ik hoop dat het u duidelijk is dat het verlenen van een uitsluitend recht en het afkopen van het onderhoud los van elkaar staan en de verordening rechten begraafplaatsen 2002 (van de gemeente Bussum) niet in strijd is met de wet op de lijkbezorging. ....."
Vraag: Is het nog mogelijk deze gemeente onderhoud per 10 jaar in rekening te laten brengen, met recht op verlenging.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is mogelijk dat een gemeente onderhoud per 10 jaar in rekening brengt (en ook 30 jaar als het gaat om een nieuw uitgegeven graf voor die termijn).
Maar vraag 4804 gaat over een heel ander probleem: mag er 'plotseling' onderhoud in rekening worden gebracht bij een graf dat in 1944 is uitgegeven, alleen omdat het nu op een andere naam wordt gezet? Op die vraag lees ik in uw vervolgvraag geen antwoord van de gemeente.
Maar hebt u dan ook wel de goede vraag gesteld?

Als u mij de vraag stelt, die in vraag 4804 is gesteld, dan luidt het antwoord 'neen', tenzij er al in 1944 op dit punt een voorbehoud is gemaakt. Dat voorbehoud kan zijn een regel als: "We mogen ook nog onderhoudskosten (rekenen, maar we doen dat nog niet omdat we dat financieel nu niet nodig hebben)". Maar als er zo'n soort regel, niet is mag men nu geen onderhoud heffen.

En vanzelfsprekend kan/mag het grafrecht niet (na 10 jaar of wanneer dan ook) vervallen als u geen onderhoud betaalt wat u niet hoeft te betalen. Maar uit uw correspondentie is de grondslag van de rekening/vordering nog niet helder.

En wat hebt u nu gedaan? U spreekt over een rekening. U moet wel beseffen dat als de gemeente een rekening in de vorm van een aanslag stuurt, dat het gaat om een belasting. (Ik weet niet of dat zo is, dat kan soms per gemeente en soort kosten verschillen). Als het een aanslag is, dan moet u tijdig formeel bezwaar maken. Als u niet tijdig formeel bezwaar maakt, dan wordt de aanslag onherroepelijk, ook al is die zo fout als wat.

Wat u nu aan informatie toevoegt, maakt het probleem van oktober niet helderder. Ik heb de indruk dat er met of door de gemeente niet over maar naast een probleem wordt gecorrespondeerd.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE