Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudsrecht graven (onterecht nu gaan vragen?)


13 oktober 2004

Vraag nummer: 3375  (oude nummer: 4804)

In 1944 kochten mijn ouders het grafrecht, tot het doen begraven van 4 lijken, voor de tijd van 100 jaar. Betreffend (familie) graf ligt op de oude R.K. begraafplaats te Bussum.
Mijn vader werd daarin begraven in 1944, in 1995 mijn 2e vader en in 2004 mijn moeder.
De gemeente Bussum, die nu kennelijk de zaken behartigt, stuurde mij een grafakte, waarmee ik het grafrecht op mijn naam overschreef.
Prompt krijg ik een rekening van de gemeente Bussum van e 75.36 voor onderhoud eigen graf.
Ik mag dit onderhoud voor 10 jaar afkopen (e 836,=) mits ik meteen dan nu afstand van het graf teken.
Vraag 1: Mijn ouders betaalden voor een graf voor 100 jaar. Voorts kwam er nooit meer een rekening. Mag de gemeente nu weer geld gaan vragen ?
Vraag 2: Is het wel rechtsgeldig nu al afstand te (moeten) doen van grafrechten over 10 jaar als je voor 10 jaar wilt betalen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Zo u de vragen stelt, ben ik natuurlijk geneigd om twee keer 'neen' te antwoorden. Maar het is de vraag of u de feiten juridisch correct en volledig weergeeft . Mijn vraag - als ik u was - aan de gemeente zou zijn, waar men e.e.a. op baseert. Iemand te vragen om te tekenen voor afstand van grafrechten, in de betekenis dat het over 10 jaar niet meer verlengd zou mógen worden, ook als zou u het dan wel willen, is onwettig. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de gemeente dat zou vragen of eisen. Het staat zo haaks op heel duidelijke wettelijke regels, dat ik denk dat er ergens een misverstand is.

Ik kan op beide vragen niets zinnigs zeggen, zonder alle onderliggende stukke te zien (aktes, correspondentie, oud beheersreglement e.d.).

Er is wel jurisprudentie over dit soort zaken, maar dan moet ik preciezer weten wat 'dit voor soort zaak' is.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE