Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudsplicht familiegraf en legaten


6 maart 2006

Vraag nummer: 4317  (oude nummer: 7596)

Onlangs is mijn oom overleden (hij was getrouwd met een zus van mijn vader) en heeft mij gevraagd om als executeur testamentair op te treden. Hij is, als laatste, bijgezet in zijn familiegraf. Onlangs werd ik door de begraafplaats gebeld en mij werd verteld dat ik verplicht ben om voor tenminste 10 jaar onderhouds kosten voor het graf te betalen (i.v.m. grafrust). Hier heb ik duidelijk geen zin in, temeer omdat mijn oom zijn vier zusters elk een flink legaat heeft achtergelaten. Wie moet dit nu betalen? Het lijkt mij voor de hand liggend dat de directe familie van hem hiervoor opdraait. Per slot van rekening is het een familiegraf en de ouders [van die zusters] liggen er ook in.

Antwoord:

Geachte heer,

De juridische verplichting om de onderhoudskosten voor het graf in verband met de grafrust van 10 jaar te betalen, rust ten eerste op de rechthebbende op het graf. Dat is dus de persoon op wiens naam het graf staat.
Maar ten tweede. Indien deze rechthebbende uw oom was, is er geen rechthebbende meer. Dan is de persoon die de opdracht voor de begrafenis heeft gegeven, de persoon die verantwoordelijk is voor alle daarmee verband houdende kosten, zoals de kosten om het graf te kunnen laten voldoen aan de 10 jarige termijn van grafrust. Indien u als executeur testamentair opdrachtgever was, bent u uit dien hoofde (en in die functie, niet persoonlijk) verantwoordelijk en aanspreekbaar voor die kosten.

Dat iemand van de familie een legaat heeft gekregen is geen enkele reden om er iets van af te staan. Er is ook geen enkele juridische grond voor familie om aan het graf mee te betalen, behalve wanneer men erfgenaam is en de kosten van de begrafenis en het graf op de nalatenschap drukken. Maar de familierelatie sec levert geen enkele verplichting op.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >