Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten opnieuw in rekening; art. 4:258 BW


22 september 2002

Vraag nummer: 1101  (oude nummer: 1436)

Sun, 22 Sep 2002 11:25

Mijn opa en oma hebben een eigen graf. Destijds is het recht tot begraven voor onbepaalde tijd verleend. Mijn oma heeft nog bij leven de onderhoudskosten afgekocht. Dit was ongeveer 30 jaar geleden. Nu krijgen wij bericht van de Beheersstichting Begraafplaatsen dat bij de huidige hoge loon- en materiaalkosten het niet meer mogelijk is, het noodzakelijke onderhoud te bekostigen uit enkele tientallen jaren geleden betaald klein onderhouds-afkoopbedrag.
Hierbij maken ze ons attent op artikel 258 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de problematiek onderkend wordt.
Wij kunnen nu kiezen, of betalen van Euro 268.- voor tien jaar of het graf ruimen.
Hier zijn wij het natuurlijk niet mee eens. Ten eerste kennen wij dit hele artikel 258 niet en wij hebben altijd gedacht dat als iets afgekocht is, ze hier niet meer op terug kunnen komen. Wij houden het graf ook zelf bij. Nu komt mijn vraag: kunnen ze ons verplichten dit bedrag te betalen voor onderhoud en als wij niet betalen kunnen ze het graf dan zomaar ruimen.
Met vriendelijke groet,
Wilma de Haan Hol

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de onderhoudskosten zijn afgekocht, zijn ze afgekocht. Het is de verantwoordelijkheid van de begraafplaats om de afkoopsom van toen maar goed te beheren.
Artikel 258 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek houdt in dat de rechter op verzoek van een van de partijen een overeenkomst kan ontbinden, indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Een partij kan het dus niet zelf doen, maar kan alleen met behulp van de rechter een overeenkomst ontbinden.
Dat een begraafplaats nu verloop van tijd in geldnood komt, zoals men in dit geval stelt, heeft niet te maken met onvoorziene omstandigheden, maar met slecht beheer of slechte voorwaarden waaronder het beheer is overgenomen. Dat is geen zaak waar u als nabestaanden de dupe van mag en kan zijn.
Kortom, aan het recht mag m.i. niet getornd worden. Laat de beheersstichting maar eens bij de rechter aankloppen; ik verwacht dat ze bakzeil halen en een uitbrander krijgen.
De stichting kan in ieder geval niet eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter een onderhoudstarief vorderen.
Als zij dreigt het graf te ruimen, kunt u de rechter inschakelen of naar de pers stappen. Laat journalisten maar eens uitzoeken hoe het zit en de zaak in de openbaarheid brengen; ik denk dat het dan snel afgelopen zal zijn met dit standpunt van de stichting.

mr W.G.H.M. van der Putten

22 september 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE