Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten monument voor onbepaalde tijd


19 januari 2013

Vraag nummer: 33362

Dhr. A. Versteeg heeft in 1966 voor de begrafenis van zijn op dat moment 1,5 jaar oude dochter een familiegraf gekocht op de algemene begraafplaats in Gorinchem. Het familegraf biedt plaats aan 3 personen. Het is de bedoeling dat vader A. Versteeg en moeder te zijner tijd bij hun dochter begraven worden. De op 24 mei 1966 opgemaakte akte vermeldt de volgende tekst: "Wij delen u hierbij mede, dat wij aan u hebben afgestaan het recht van gebruik voor onbepaalden tijde van één grafruimte op de algemene begraafplaats alhier en wel in vak..regel..graf.. tegen de som van eenhonderd vijf en zeventig gulden." Na de begrafenis heeft de gemeente op 22 november 1966 aan A. Versteeg (per briefkaart) een kennisgeving gezonden waarin verzocht wordt om voor de "entourage grafruimte" een bedrag van NLG 45,00 te betalen.

Op 11 december 2011 is A. Versteeg overleden en bijbegraven in het graf van zijn in 1966 overleden dochter. De gemeente heeft in verband met die bijbegraving een factuur gezonden waarin naast administratiekosten (*inschrijven en/of overboeken rechthebbende) en de kosten voor het openen en sluiten van het graf (begraven in particuliergraf) ook een post : onderhoud monument voor onbepaalde tijd" in rekening wordt gebracht.

Mijn vraag is nu of de gemeente voor een familiegraf dat in 1966 reeds voor onbepaalde tijd is gekocht en waarvoor in de afgelopen 46 jaar door de gemeente nimmer onderhoudskosten in rekening zijn gebracht, na een bijbegraving in één keer opnieuw onderhoudskosten voor onbepaalde tijd in rekening mag brengen?

Mijns inziens heeft het destijds betaalde bedrag "entourage grafwerk" reeds betrekking op de onderhoudskosten voor onbepaalde tijd en kan dat niet voor een 2e keer in rekening worden gebracht. De gemeente had al de verplichting het graf voor onbepaalde tijd te onderhouden en voor de hoogte van de onderhoudskosten maakt het niet uit of er 1 of meerdere stoffelijke overschotten in een graf liggen. Als moeder Versteeg t.z.t. komt te overlijden en als 3e persoon in het familiegraf wordt bijgezet, kan het toch ook niet zo zijn dat voor een 3e onderhoudskosten voor onbepaalde tijd in rekening moeten worden gebracht?

Uw verdere berichten zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

C. de Baat

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Op het eerste gezicht ben ik het met u eens. Het kan en mag niet zo zijn dat men onderhoudskosten dubbel zou moeten afkopen. Bovendien is het niet zo dat nu het overlijden van de rechthebbende noopt tot een overboeking van het graf op naam van een andere persoon, de overeenkomst verandert en een begraafplaatshouder nieuwe of andere voorwaarden en kosten mag opleggen.
Zie ook: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


Maar men kan een (juridische) situatie eigenlijk alleen goed beoordelen als men de akte uit 1966 en alle relevante oude (beheersverordening en heffingsverordening uit 1966) en nieuwe verordeningen in hun geheel bekijkt. Er kunnen andere bepalingen zijn die tot een ander oordeel kunnen leiden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE