Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten graven voor onbepaalde tijd


3 september 2010

Vraag nummer: 7672  (oude nummer: 15995)

Beste heer Van der Putten,

Bij graven voor onbepaalde tijd was het in onze gemeente voor 1970 mogelijk het jaarlijks recht voor onderhoud af te kopen voor een bepaalde periode (maximaal voor 50 jaar), vanaf 1970 was het mogelijk om bij graven voor onbepaalde tijd de onderhoudsrechten voor onbepaalde tijd af te kopen. Dit heeft vaak plaatsgevonden voor een relatief laag bedrag (omgerekend iets van 300 euro). Aangezien de in rekening gebrachte bedragen bij de uitgifte van de graven (lang) niet toereikend zijn om de werkelijke kosten van onderhoud te dekken, is nu de vraag opgekomen of er mogelijkheden zijn om toch weer onderhoudskosten in rekening te gaan brengen. Wellicht dat dit kan met het argument dat het in rekening gebrachte bedrag aan onderhoudskosten zo laag was dat hieraan niet het rechtvaardigde vertrouwen kan worden ontleend dat ook in de toekomst nooit meer onderhoudskosten in rekening zouden worden gebracht?

Bedankt alvast voor uw antwoord,

Vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het argument dat het in rekening gebrachte bedrag aan onderhoudskosten zo laag was dat hieraan niet het rechtvaardigde vertrouwen kan worden ontleend dat ook in de toekomst nooit meer onderhoudskosten in rekening zouden worden gebracht, zie ik niet slagen.
Contract is contract en afspraak is afspraak.

De raad van uw gemeente heeft in het verleden een besluit genomen, waar hij de risico's van kende of kon kennen. Wie voor onbepaalde tijd iets afspreekt, weet dat hij iets doet wat vergaande gevolgen kan hebben. Dat was een keuze. De hoogte of laagte van het tarief was ook een keuze.

Juridisch zit het zo, dat als men in het verleden een voorbehoud heeft gemaakt om nog andere, nieuwe of meer kosten te kunnen rekenen, dat nu kan. Maar dat als men geen voorbehoud heeft gemaakt, het niet kan.

Het argument dat het achteraf te goedkoop is klinkt als dat van een aannemer die achteraf denkt dat hij de verbouwing te goedkoop heeft geoffreerd. Ja, dat kan, maar dat is zijn risico.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE