Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten graf voor onbepaalde tijd


19 oktober 2002

Vraag nummer: 1277  (oude nummer: 1622)

Tue May 11 01:14:30 1999

Indien een graf is uitgegeven voor onbepaalde tijd en er destijds geen onderhoudskosten betaald hoefden worden is het dan terecht dat een gemeente anno 1998 ineens de mensen verplicht om de onderhoudsrechten van dit graf af te laten kopen voor een X bedrag?

Antwoord:

Tue May 11 01:34:37 1999

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of de gemeente nabestaanden plotsklaps kan verplichten om onderhoudskosten af te kopen als een graf eerst voor onbepaalde tijd is uitgegeven en destijds geen onderhoudskosten betaald hoefden te worden.

Of dat kan of niet hangt af van de voorwaarden op het moment van uitgifte van het graf. Als destijds er een grondslag was voor onderhoudskosten, kan men die nu innen. Het kan ook zijn dat destijds geen onderhoud betaald hoefde te worden, maar dat de verordening een voorbehoud bevatte voor latere wijzigingen van het regime. Ook in dat geval is de handelwijze van de gemeente juist.
Het komt echter wel voor dat een grafrecht weliswaar voor onbepaalde tijd is uitgegeven, maar dat men daarnaast nog onderhoudskosten moest en moet betalen, die men voor een bepaalde tijd kon afkopen.
Als de termijn van de onderhoudskosten verstreken is, kan men die weer vragen. Als er niet betaald wordt, kan het grafrecht vervallen.

Het is een kwestie van
1. de oude grafakte bestuderen,
2. de beheersverordening van het moment van uitgifte van het graf opvragen en bestuderen en
3. de legesverordening van die tijd controleren.
Indien de (beheers- èn leges)verordening(en) op het moment van uitgifte van het graf geen grondslag voor onderhoudskosten bevatte en ook geen voorbehoud maakte voor eventuele nieuwe kostensoorten en een graf inderdaad voor onbepaalde tijd in de zin van 'eeuwig', of zolang de begraafplaats bestaat, is uitgegeven, kan men nu géén onderhoudskosten vorderen. Als men ze nu wel vordert, moet u er op bedacht zijn dat men de rekening waarschijnlijk in de vorm van een belastingaanslag oplegt. Dat betekent dat u binnen 6 weken tegen de aanslag bezwaar moet maken; als u dat niet doet wordt de aanslag onherroepelijk, ook al heeft ze geen rechtsgrond. U kunt dan nog wel in beroep bij de belastingrechter (de Belastingkamer van het gerechtshof), maar ik ben er niet zeker van of u wel een goed argument hebt om de te late reactie goed te praten. Het aanhouden van de termijnen is erg belangrijk.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 mei 1999

Naschrift:
Mede door ontwikkelingen in de jurisprudentie moet ik mijn antwoord uit 1999 bijstellen. Soms is het wel mogelijk om een nieuw recht voor onderhoud in te voeren, als dat in het verleden niet bestaan heeft.
Vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2003;
De Rb Alkmaar oordeelde in 2009 dat er wel een soort aanknopingspunt moet zijn.

WvdP

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE