Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten graf voor onbepaalde tijd; deel 2


19 oktober 2002

Vraag nummer: 1278  (oude nummer: 1623)

Tue May 11 22:14:29 1999

In uw antwoord op de vraag van de onderhoudskosten op een graf voor onbepaalde tijd heeft u aangegeven dat ik de verordening moet bekijken van destijds. Kan ik deze zondermeer opvragen bij de gemeente en zijn zij verplicht om die aan mij ter verstrekken?
Alvast bedankt
H. de Groot jr

Antwoord:

Tue May 11 22:16:34 1999

Geachte heer De Groot,

U kunt inderdaad een verordening opvragen bij de gemeente. Men is verplicht u die inderdaad ook te verstrekken. Ten eerste is het openbare informatie (een verordening is een lokale wet en wetten zijn er om openbaar te zijn, nietwaar?). U kunt een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur, maar dat is eigenlijk onnodig omdat het recht om het op te vragen niet te discussie zal staan.
U moet er wel vaart achter zetten en vaart in houden; ik ken gemeenten die er vele maanden over doen om een mapje in het archief te zoeken.

Ik zou eerst maar eens de afdeling 'Interne zaken en archief' bellen en zeggen wat u nodig hebt en suggereren dat u het over 1 of 2 dagen komt halen of zo. Wellicht heeft ook de afdeling Begraafplaatsen of de beheerder nog oude exemplaren. Die hoort men eigenlijk bij de hand te hebben omdat men bij oude rechten naar die oude verordeningen moet kijken. Maar ik vrees dat maar heel weinig mensen dat laatste goed beseffen.

Waar u wel rekening mee moet houden, is dat de gemeente voor de afgifte van een oude verordening leges mag vragen (een bepaald bedrag per kopie); sommige gemeenten/ambtenaren doen daar niet moeilijk over omdat het administratief verwerken van een klein bedrag een veelvoud kost van wat het opbrengt en men het dan beter achterwege kan laten.

Zo kreeg ik vandaag van een gemeente uit Noord-Holland een rekening van ƒ2,- voor 2 fotokopieën (die ik niet eens gevraagd had, maar dat terzijde). De rekening was 2 weken geleden aangekondigd bij brief en nu dan verzonden. Alleen al de portokosten van die brief en rekening waren hoger dan ƒ2,-; de administratieve verwerking van de brief, de rekening en de betaling schat ik op minstens ƒ50,-, wellicht is ƒ100,- juister.
Men had het ook voor ƒ0,20 kunnen faxen.

Penny wise en pound foolish, heet het zo mooi. Laat ik het maar beschouwen als een bijdrage aan de werkgelegenheid. U begrijpt dat ik het nogal dom vind om enkele tientjes uit te geven om enkele dubbeltjes te verdienen; maar ik wil alleen maar zeggen dat een verordening dus soms iets kost.

mr W.G.H.M. van der Putten

11 mei 1999

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE