Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten familiegraf


16 december 2016

Vraag nummer: 48666

Volgend jaar moet het graf van mijn overleden man weer eventueel verlengd worden het graf heb ik dan 30 jaar. Maar het onderhoud wordt heel slecht gedaan. Mijn treur willigje moest weg en het volgende kleine struikje werd tot de grond afgeknipt ook een sierheestertje op het graf was zomaar weggeknipt.
De begraafplaats is van de gemeente Hoorn en het adres is op de Berkhouterweg in Hoorn.
Kan ik hier over gaan klagen en de onderhoudskosten in jaarlijkse termijnen voldoen en alleen de verlenging v.d. grafrechten in een keer betalen. Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoorn 2014' er eens even op nageslagen. In deze verordening staat waar u of waar de gemeente toe verplicht is.
Het enige onderhoud waar de gemeente voor zorgt is het opnieuw stellen van het gedenkteken na verzakking en het aanvullen van zand op ingezakte graven. De gemeente zorgt niet voor beplanting, althans hoeft er volgens de verordening niet voor te zorgen. De rechthebbende op het graf - dat bent u - is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden.

Bomen en struiken of struikjes zijn niet zonder meer toegelaten op de graven, las ik. Beplanting, afhankelijk van het soort, mag niet hoger zijn dan 120 of 30 cm.

Volgens de 'Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 (Begraafrechten 2016)' zijn rechthebbenden op graven verplicht om onderhoud te betalen. Maar dat is geen onderhoud van de graven, maar een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats.
Kortom, de gemeente is tot niets verplicht, wat onderhoud van de graven betreft.

U kunt wel klagen, maar niet over het onderhoud van een graf, alleen over de totale aanblik van het terrein.

Als ik de Verordening begraafrechten goed lees, kan men onderhoudsbijdragen niet jaarlijks betalen. De kortste termijn is vijf jaar.

Als u het met deze regels niet eens bent, kunt u klagen bij de gemeenteraad van Hoorn. Die stelt de regels van en kan ze ook weer veranderen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE