Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten begraafplaats voor oud graf


18 januari 2013

Vraag nummer: 33349

Sinds 1883 is mijn familie in het bezit van een eigen graf, waar nooit enige kosten aan verbonden waren. Nu krijgen wij een nota van de gemeente voor onderhoud begraafplaats. In de koopakte wordt dit graf verkregen "onder verband om zich te gedragen naar en overeenkomstig de hier omtrent reeds bestaande reglementaire bepalingen of nader vast te stellen verordeningen". Van deze bepalingen en verordeningen is echter niets terug te vinden.
Mijn vraag is of de gemeente gerechtigd is om een nota in rekening te brengen voor onderhoud begraafplaats. Zij geven te kennen dat indertijd alleen het onderhoud van het graf is afgekocht.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Indien in de akte van uitgifte van het graf het voorbehoud is gemaakt dat men ook gebonden zal zijn aan "nader vast te stellen verordeningen", kan de gemeente volgens jurisprudentie uit 2009 en 2011 waarschijnlijk inderdaad nieuwe kosten in rekening brengen.

Maar men kan een (juridische) situatie eigenlijk alleen goed beoordelen als men de koopakte en alle relevante oude en nieuwe verordeningen in hun geheel bekijkt. Er kunnen andere bepalingen zijn die tot een ander oordeel kunnen leiden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Bijvoorbeeld over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE