Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten aan graven voor onbepaalde tijd


7 juli 2005

Vraag nummer: 3889  (oude nummer: 6174)

l.s.
Vorig jaar hebben wij onze vader begraven (gem. Rotterdam). Vader is bijgezet in het familiegraf dat in 1934 voor onbepaalde tijd is uitgegeven. In de loop van de tijd heeft mijn vader de grafrechten overgenomen. Aan het "eeuwigdurende" van dit graf wordt dan ook niet getwijfeld. Wel moeten wij nu als nabestaanden kosten voor het onderhoud aan het graf en de begraafplaats gaan betalen. Tot het moment dat het graf niet geschonden werd (de oudste 3 overledenen zijn nl herbegraven in 1 kist), waren er nl geen kosten verbonden aan dit graf. Is dit een gebruikelijke handelwijze?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Op uw vraag is geen antwoord te geven zonder inzage in:
- de oorspronkelijke grafakte uit 1934;
- de beheersverordening die gold in 1934;
- de voorwaarden voor het onlangs schudden van het graf.

Niets is in dit opzicht 'een gebruikelijke handelwijze'. Overal in Nederland gebeurt het anders. En vaak houden gemeenten zich keurig aan de eigen regels. Maar ik ken ook gemeenten, ook hele grote, die hartstikke strijdig met de wet en met eigen verordeningen aan de gang zijn. Mij verbaast inmiddels niets meer.

Ja, het komt voor dat men voor graven voor onbepaalde tijd toch onderhoudsbijdragen moet betalen. Dat geldt zelfs voor 90% van de gevallen waarin begraafplaatsen op dit moment nog graven voor onbepaalde tijd uitgeven. Vroeger werd onderhoud soms afgekocht en soms niet. Maar de periode van afkoop kon ook verschillen, dat hoefde niet gelijk voor onbepaalde tijd te zijn.

Het is niet zo dat men altijd plaats mag maken in een graf voor nieuwe begravingen, zoals blijkbaar in 'uw geval' is gebeurd. Vaak geldt ook gewoon dat een graf voor 3 personen vol is als er drie personen begraven zijn. Dan is het graf dus 'nutteloos' voor nieuwe begravingen.
Maar soms wil men wel plaats maken, maar doet men dat alleen onder extra voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het betalen van extra of nieuwe kosten.

Kortom, zonder de hierboven genoemde documenten in te zien, is uw vraag niet te beantwoorden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE