Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudsbijdragen verplicht bij gemeenten? (verplichting verordening te overhandigen?)


15 mei 2003

Vraag nummer: 2247  (oude nummer: 2671)

Thu, 15 May 2003 08:15

Geachte heer Van der Putten,

Ik las zojuist de vorige vraag over onderhoudskosten ("Eeuwigdurendheid graf en reglement") en begrijp het verhaal over algemene voorwaarden en de geldigheid ervan. Dit speelt bij kerkelijke begraafplaatsen.

Maar hoe is dit geregeld bij gemeenten? Moeten wetten en verordeningen ook tevoren worden overhandigd? Gelden anders de kosten wel?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een gemeente hoeft de beheersverordening en de legesverordening bij het vestigen van grafrecht niet tevoren te overleggen. Dat ligt bij de overheid anders dan bij private partijen. Bij de overheid geldt het adagium "Een ieder wordt geacht de wet te kennen" en de tarieven van gemeenten zijn belastingen. In principe zijn alle verordeningen openbaar en opvraagbaar.

Overigens is het de vraag of bepaalde belastingen terecht geheven worden. Daar kan discussie over zijn. Zie vraag 2673 over de kosten van een algemeen graf die ik ook vandaag beantwoord in de rubriek Algemeen graf. En zie over de juistheid van bepaalde belastingen tevens in de rubriek 'Lijkschouwing' vraag 2440 'Kosten lijkschouwing onterecht 6'.

mr W.G.H.M. van der Putten

15 mei 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE