Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud familiegraf Te Vraag Amsterdam


19 september 2004

Vraag nummer: 3315  (oude nummer: 4666)

Geachte heer,
Mijn grootouders liggen begraven op de begraafplaats "Te Vraag" in Amsterdam in een familiegraf met "eeuwigdurend" grafrecht.
Deze begraafplaats is gesloten, d.w.z. dat er niet meer wordt begraven.
De huidige beheerder heeft er een soort natuurplaats van gemaakt en wil niet toestaan dat het door klimop overwoekerde graf van mijn grootouders, waarvan ikzelf de rechthebbende ben geworden, fatsoeneer.
Wat zijn mijn rechten terzake?
Hoogachtend,
Jxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De eerste vraag die bij mij op komt is, of iemand nog wel rechthebbende kan zijn op een graf op deze begraafplaats. Die vraag geldt voor alle graven. Het is mogelijk - ik weet het niet maar het kan - dat alle grafrechten vervallen zijn. Het is namelijk zo dat in oude grafaktes en in verordeningen en reglementen wel vaker de bepaling voorkwam en nog steeds voorkomt, dat zodra de begraafplaats wordt gesloten, de grafrechten vervallen. Zo'n bepaling is niet nodig en ik vind haar zelfs erg onverstandig, maar het kwam veel voor.
De eerste vraag is dus: kunnen er nog wel resten op die graven rusten. Is alles automatisch vervallen of niet?

De tweede vraag is, als rechten mogelijk zijn, of u wel rechthebbende bent. Hebt u een akte of een ander bewijs?

De derde vraag is, of voor deze begraafplaats nog wel een verordening of reglement geldt. Soms is dat bij gesloten begraafplaatsen niet het geval, wat ook niet zo verstandig is. Maar uit die verordening of dat reglement zou afgeleid moeten kunnen worden hoe of wat het regime ten aanzien van onderhoud van de graven is.

Als het zo is dat u inderdaad nog rechthebbende op het graf bent, en er geen verordening is die het verbiedt, dan lijkt mij dat u alle recht hebt om het graf schoon te maken of vrij te maken van begroeiing.

Ik heb wel eens gehoord - ik weet het niet 100% zeker - dat het formele toezicht vanuit de gemeente op deze gesloten begraafplaats tegenwoordig berust bij de begraafplaats De Nieuwe Ooster (DNO) te Amsterdam-Watergraafsmeer. U zou daar ook nog eens kunnen informeren naar de rechten en plichten van grafgerechtigden op Te Vraag.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE