Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud altijddurend afkopen?


19 augustus 2004

Vraag nummer: 3268  (oude nummer: 4562)

In 1974 kocht een inwoner van onze gemeente een 3 tal graven voor onbepaalde tijd. Deze inwoner heeft nu het verzoek ingediend om deze graven ook voor voor altijddurend door de gemeente te laten onderhouden. De verordening bij onze gemeente biedt echter alleen de mogelijkheid om het onderhoud voor max. 40 jr af te kopen, met de mogelijkheid om dit te verlengen met telkens 10 jaar. De inwoner houdt echter vast aan de mogelijkheid tot onbepaalde tijd (men spreekt ook van altijddurend), omdat men vindt hierop recht te hebben (oude rechten). Men vindt dat er sprake is van frictie, waar de familie niet de dupe van mag worden. In hoeverre kan dit altijddurend onderhoud daadwerkelijk door de familie worden geclaimd?

Met vriendelijke groet,

Corine Verbeek

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De betrokken persoon heeft niet het recht om het onderhoud ook voor onbepaalde tijd af te kunnen kopen. Het apart rekenen van het onderhoud is namelijk een van de weinige middelen die een begraafplaatshouder heeft om ooit van de graven voor onbepaalde tijd af te komen én een redelijke garantie te hebben dat het graf en het monument behoorlijk onderhouden worden. Het onderhoud mag wel altijd verlengd worden. En zo is er een garantie dat áls de onderhoudsverlenging betaald wordt, er ook iemand is die voor het graf aanspreekbaar is als een monument omvalt, een grafkelder inzakt, etc. Dat is een kwestie van verstandig begraafplaatsbeheer. Het voorkomt dat men later met graven komt te zitten waar niemand naar omkijkt, waar geen rechthebbende van bekend is, etc. etc. Zie de tientallen vragen over problemen op dit vlak in deze adviesrubriek.
De claim van de inwoner/familie is juridisch volstrekt ongefundeerd.

Er is echter wel een oplossing voor zijn probleem.
Hij kan iemand zoeken die de onderhoudsbijdrage later voor hem wil betalen. Nadeel daarvan is het bedrag dat iemand dan in kas houdt, voor die persoon (elk jaar) meetelt in de vermogensrendementsheffing bij de inkomstenbelasting, wat 1,2% per jaar kan kosten. 1,2% lijkt niet zo veel, maar tikt bij tientallen jaren aardig aan. Als je het geld op de bank hebt staan en de rente de inflatie neutraliseert, holt op deze wijze het kapitaal tóch uit. Als de betreffende persoon overlijdt, valt dat geld gewoon in diens nalatenschap en hebben diens erfgenamen aanspraken. En de fiscus ook! Je kunt als privé persoon geen geld helemaal afzonderen.
Dat kan wél als je een stichting opricht. Dan zijn de gelden uit een privé-vermogen en heb je niets meer met vermogensrendementsheffing en successierechten van doen. Wel heb je oprichtingskosten van de notaris, maak je jaarlijks kosten voor de Kamer van Koophandel en moet je natuurlijk bestuursleden voor de stichting zoeken.

De meest praktische en goedkope oplossing is om gebruik te maken van een bestaande stichting, die tot doel heeft om graven in stand te houden. De betreffende persoon kan het afkopen van kosten op lange termijn regelen bij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl, tel. 070-5112808) die over 40, 50, 60 jaar etc. het onderhoud kan betalen. Deze stichting is er juist voor dit type afspraken voor de lange termijn. Zij werkt landelijk, zelfs internationaal. Zij beheert duizenden graven, meest voor onbepaalde tijd.
Er kunnen ook afspraken worden gemaakt voor groot onderhoud op lange termijn, als het monument verzakt, breekt, etc.
De kosten voor een graf via Grafzorg kunnen onder bepaalde omstandigheden ook nog eens fiscaal aftrekbaar zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE