Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitgifte of verlengen? (na vervallen rechten wegens niet tijdige overschrijving)


12 maart 2009

Vraag nummer: 6282  (oude nummer: 12495)

Heer van der Putten,

stel een rechthebbende op een familiegraf komt te overlijden. In het navolgende jaar meld zich geen nieuwe rechthebbende zodat de rechten vervallen aan de gemeente. Na 7 jaar besluit het college dit graf (samen met andere) formeel op naam van de gemeente te zetten in het kader van een voorgenomen ruiming. Vervolgens worden deze graven gepubliceerd waarop zich een familielid meld die de rechten op het graf weer wil verwerven. Dat kan de vraag is echter: betreft dit nu een verlenging grafrechten (10 jaar) of een nieuwe uitgifte (minimaal 20 jaar)

bvd

h. groet,

Cees UIttenbogaard, Leerdam.

Antwoord:

Geachte heer,

U schrijft 'Na 7 jaar besluit het college dit graf (samen met andere) formeel op naam van de gemeente te zetten'. Daarvan moet ik zeggen dat het eigenlijk onzin is. De gemeente is als eigenaar van de ondergrond al eigenaar van het graf, als de gemeente constateert dat er geen rechthebbende meer is. Dat is al een 'voller', 'groter' recht dan 'het op naam (van de gemeente) zetten'.
Nu is dat een beetje theorie, want een graf 'op naam zetten' is iemand rechthebbende maken. Een rechthebbende mag beslissen wie er in een graf begraven mag worden, wie er opgegraven mag worden en of hij iets aan het grafmonument verandert. Dat wil de gemeente allemaal niet met zo'n graf. Maar 'het op naam zetten' suggereert dat de gemeente dat wel zou willen. Juridisch geeft dat alleen verwarring. Het is simpelweg zo dat als er geen rechthebbende meer is en de rechten vervallen zijn, de gemeente eigenaar is. En dat is al het meest omvangrijke recht zonder de suggestie iets met het graf te willen doen.
Maak het niet onnodig ingewikkeld, is mijn advies. De formele constatering van het college dat het grafrecht vervallen is, is voldoende.

Maar goed, nu komt er iemand die het graf wel weer op naam wil hebben. Dat is natuurlijk goed. Dan is het eigenlijk alleen de vraag of de grafrechten nog doorgelopen zouden hebben als de rechten niet vervallen zouden zijn.

Ik ken de beheersverordening van de begraafplaatsen in uw gemeente niet, maar in veel verordeningen staat dat de rechten van een graf later alsnog op naam kunnen worden gesteld als het graf inmiddels niet geruimd is. Dus als het graf wel aan de gemeente is vervallen, maar nog niet geruimd is, kan het graf alsnog op naam worden gezet van iemand die zich als bestellangstellende meldt. Dan hoeft er niets verlengd te worden of nieuw uitgegeven te worden, het graf hoeft alleen op naam worden gezet.
Maar dat geldt natuurlijk alleen in het geval dat de grafrechten tussentijds niet verlopen zijn. Als dat wel het geval is en er zich een belangstellende meldt, kan het graf als nieuw graf (voor 20 jaar) worden uitgegeven. Verlenging is dan niet aan de orde, omdat de tijdslijn doorgeknipt is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >