Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe regels RK begraafplaats (graf voor onbepaalde tijd; ernstig verzuim ontbreken grafakte)


23 december 2004

Vraag nummer: 3563  (oude nummer: 5226)

Mijn zoon is 2jaar geleden begraven. bij het bespreken is er mondeling gezegt voor onbepaalde tijd. We hebben nooit een akte gezien. En nu lees ik in het parochieblad van deze maand dat per 1 jan 2005. de regels gaan veranderen en de graven tot 20jaar en dan met verlengingvan 10 jaar. Toen ik aangaf dat ik vond dat ze dit persoonlijk per brief hadden moeten laten weten ,omdat niet iedereen het blad krijgt. werd er gezegt dat ze als bestuur geen regels hadden. kunnen ze zo iets terug draaien. Want alle graven zijn voor eeuwig. Ik heb algelezen dat men nog steeds graven voor onbeperkt kan uitschrijven. Volgens het kerkbestuur is dit een wettelijkregeling en hadden ze ons niet schriftelijk op de hoogte moeten stellen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is heel erg fout dat u nooit een grafakte hebt gezien. Het is al sinds 1 juli 1991 wettelijk voorschrift dat de uitgifte van een graf op papier moet staan. En afgezien van de keiharde wettelijke verplichting zou het gewoon logisch en fatsoenlijk zijn.

Maar hoe parochies met hun begraafplaatsen omgaan, loopt enorm uiteen. Soms zijn het beheer en de administratie perfect. 100% professioneel, zou je kunnen zeggen, ook al wordt al het werk door vrijwilligers gedaan. Maar aan de andere kant zijn er soms ook ongelooflijk labbekakkerige en zelfs onbeschofte parochies, die nooit reageren, waar men nooit iemand aan de lijn krijgt, die na een ingesproken boodschap nooit terugbellen, waar over de begraafplaats niets bekend is laat staan op papier staat en waar men daarom brieven met vragen daarover ook maar gewoon weggooit zonder een antwoord te geven. En die dat jarenlang volhouden. Een mij bekend voorbeeld van zo'n labbekakkerige begraafplaatshouder is de RK parochie te Winssen (Gld.) Ook het bisdom 's-Hertogenbosch reageerde nooit op klachten en verzoeken om de parochie tot enige actie te bewegen. Kortom, u staat in uw ellende niet alleen.

Wat te doen?
De parochie had de wettelijke verplichting om de uitgifte van het graf schriftelijk te bevestigen. Zij zou het alsnog moeten doen, maar ik ben bang, als ik uw verhaal lees, dat daar weinig van komt.

Als ik u was zou ik de volgende brief sturen.
"Geacht bestuur,
Op .... 2002 is mijn zoon ...... op uw kerkhof aan de ... (straat) te .... (plaats) begraven. Het graf is, zoals op dat moment mondeling is overeengekomen, uitgegeven voor onbepaalde tijd of eeuwigdurend. Ik heb helaas nooit een schriftelijke bevestiging van u gehad.
Ik heb nu in het parochieblad gelezen dat er regels voor de begraafplaats komen. Op dit moment is er geen reglement voor de begraafplaats. De nieuwe graven worden uitgegeven voor 20 jaar, met de mogelijkheid van verlenging.
Om mogelijke misverstanden te voorkomen, wil ik toch zwart op wit vastleggen dat het graf van mijn zoon voor onbepaalde tijd is en dat er in 2002 geen reglement was. Ik verzoek u mij dat liefst schriftelijk te bevestigen. Maar als ik binnen 14 dagen na heden niet schriftelijk andersluidend van u verneem, beschouw ik deze brief als de schriftelijke afspraak tussen uw bestuur en mij over het graf.
Met vriendelijke groet,
(uw naam en adres)".

Ik zou al sik u was deze brief uittypen of schrijven, er een goede fotocopie van maken en haar aangetekend aan het kerkbestuur sturen. Bevestigt men de uitgifte van het graf dan is het goed. Doet men helemaal niets, dan is het ook goed. Krijgt u een vreemd antwoord, dan stelt u maar een vervolgvraag.

Het is in ieder geval zo dat de termijn van 20 jaar niet voor de bestaande graven geldt of kan gelden. Dat kan alleen voor nieuwe graven.

Het kerkbestuur kan op grond van de wet inderdaad nog steeds graven voor onbepaalde tijd uitgegen. Maar men kan er ook voor kiezen om graven voor bepaalde termijn uit te kiezen en 20 jaar is bijna overal in Nederland gebruikelijk.

Maar voor u is dat niet meer van belang. Uw zoon heeft een onaantastbaar graf voor onbepaalde tijd.
Het enige waar u aan moet denken, is een graf voor uzelf. Als u ook in deze parochie woont en voor uzelf een graf voor onbepaalde tijd wenst, dan kunt u nu, nog deze maand, nog een graf laten reserveren. Dat moet u voor de zekerheid ook op schrift stellen en per aangetekende post sturen. En binnen een paar dagen dus.
Waarschijnlijk zal men zeggen u dat graf niet te willen geven. Maar als er geen reglement is, kan men het u niet weigeren. Nou ja, kan wel, maar mag niet. Want men kan juridisch alleen weigeren als er een reglement is waarin staat dat men alleen graven voor directe begraving uitgeeft. Als zo'n regel niet zwart op wit in een reglement staat - en dat is nu niet het geval - kan men er u niet aan houden. U hebt dan helemaal het recht aan uw hand en als de parochie later bij een bisdom of de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen informeert wat haar juridische positie is, zal men horen dat u gelijk hebt.

Tot slot: een mededeling in het parochieblad over het nieuwe regelement is voldoende. Men hoeft niet per se iedereen een brief te sturen. Het verandert namelijk het oude grafrecht van het graf van uw zoon niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE