Nieuwe rechthebbende voor graf waar afstand van gedaan is


31 maart 2009

Vraag nummer: 6354  (oude nummer: 12673)

Geachte heer van Putten,

Op 28-10-2008 is door een rechthebbende afstand gedaan van een graf voor onbepaalde tijd.

Dit graf is nog niet geruimd. Nu wil een familielid graag nieuwe rechthebbende worden.

Moet dit graf dan opnieuw worden ingehuurd of kan deze overgenomen als graf onbepaalde tijd.

Op dit moment is, doordat er afstand is gedaan de gemeente bezitter van het graf.

Bij voorbaat dank voor uw kundig advies.

Met vriendelijke groet,
Janny Bransen - Ligtenberg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nu afstand is gedaan van het graf zijn de rechten op het graf verlopen. Het graf kan door een belangstellende worden ingehuurd op de voet van de vigerende verordening. Dat wil zeggen voor de thans geldende termijn, op de thans geldende voorwaarden tegen het daarvoor geldende tarief.

Als men de oude rechten in stand had willen houden had de rechthebbende het graf in het verleden over kunnen laten schrijven op een familielid. Maar dat heeft de rechthebbende niet gedaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >