Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nieuwe rechthebbende eigen graf en onderhoudsverplichting


5 maart 2009

Vraag nummer: 6238  (oude nummer: 12418)

Rechthebbende eigen graf

Ik heb jaren voor iemand gezorgd, boodschappen, financiele administratie, e.a.
Nu is deze man overleden, hij heeft geen familie (en als die die wel ergens heeft wilde hij er niets mee te maken hebben) Ik heb aan zijn sterfbed gezeten en beloofd zijn begrafenis te regelen, zoals hij dit wilde.
Zijn vader had een eigen graf voor onbepaalde tijd. Na zijn overlijden in 1995 is dit graf op zijn naam overgeschreven.
In 1992 heeft de gemeente zijn verordening gewijzigd, zodat bij overschrijving van een nieuwe rechthebbende een onderhoudsverplichting verplicht was.
In 1995 is zijn vader overleden en er heeft toen een overschrijving plaatsgevonden op zijn naam. De onderhoudsverplichting zou dus nu in moeten gaan.
Nu is hijzelf overleden en doordat ik de begrafenis heb geregeld ben ik de nieuwe rechthebbende. De gemeente zegt mij nu dat de kosten voor onderhoudsverplichting voor mij zijn omdat deze toen (in 1995) niet betaald zouden zijn. Ik ben van mening dat dit toen wel gebeurd zou moeten zijn, en omdat het niet bij hun in de administratie staat, dit niet wil zeggen dat dit ook niet gebeurd is. Ik heb bezwaar aangetekend 2x bij de gemeente. Nu komt het erop neer dat ik toch deze kosten toch moet betalen. Volgens welke regel (geen familie). Volgens gemeente heb ik tijdens de begrafenisaangifte hier aanvraag voor gedaan. Het graf staat op mijn naam en ik dien dit te betalen………
Er is geen erfenis of dergelijke, hij woonde in een verpleeghuis, waar ik geregeld op bezoek kwam met mijn kinderen. Waste zijn kleren en regelde alle dingen die ik voorheen ook voor hem regelde. Of ik een sociale band met hem had, ja natuurlijk, mijn kinderen ook.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Volgens mij is een regel dat bij overschrijving van een nieuwe rechthebbende een onderhoudsverplichting verplicht was, ongeldig. Ook als het in een verordening staat.

Ik adviseer u om niet alleen bezwaar aan te tekenen, maar - als het bezwaar afgewezen wordt - ook beroep aan te tekenen bij de belastingrechter.
Een grafrecht is namelijk een privaatrechtelijk zakelijk recht. De gemeente kan niet, nadat het grafrecht is aangegaan, 'zomaar' bij verordening nieuwe verplichtingen opleggen. Dat het een zakelijk recht is, betekent dat het op de zaak rust en onafhankelijk is van de vraag welke persoon het recht heeft. Het is dan ook ten principale onjuist om een extra of andere verplichting op te leggen als de persoon die het recht heeft, wisselt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE