Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet voorgelicht over (on)mogelijkheden bijzetten


22 juni 2010

Vraag nummer: 7604  (oude nummer: 15848)

Geachte heer van de Putten,

In 1999 overleed mijn vader. Hij is begraven door begrafenisondernemer A. Wij hebben toen het oude graf van oma, opa en oom laten ruimen en vader daar in begraven. Onderop de steen hebben wij de oude namen laten graveren, bovenaan de steen vaders naam, met daaronder ruimte voor naam moeder en naam broer (had dodelijke ziekte.) In 2001 overleed mijn broer. Hij is begraven door nieuwe begrafenisondernemer B, terwijl A de steen heeft bijgegraveerd met de naam van mijn broer en ruimte overlatend voor naam moeder.
In 1999 was mijn moeder 79 jaar, nu is zij 90. Per toeval hoorde ik deze week van ondernemer A dat zij, als zij binnen 10 jaar overlijdt, niet bijgezet kunnen worden in het graf, omdat de onderste kist (van vader) niet diep genoeg ligt voor de verplichte grondlagen. Hij kan ook niet dieper graven dan toen gedaan is. Noch 1999 noch in 2001 heeft hij ons de consequenties voorgehouden. terwijl hij wel de steen heeft gegraveerd en bijgegraveerd. Hij vindt dat ondernemer B ons had moeten informeren. Maar ondernemer B heeft bij het begraven van mijn broer ook niet gemeld dat mijn moeder er dan voorlopig (=20 jaar!) niet bij kan. Nu hopen we dat zij 100 wordt, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Wij willen haar wel graag bij vader leggen. Herbegraven van mijn broer zou aangevraagd kunnen worden, maar het kost volgens A wel een paar duizend euro. Wij zijn erg geschrokken van het hele verhaal. Uiteraard hadden wij mijn broer een eigen graf gegeven als wij hadden geweten van de diepte en de termijn. Bij herbegraven zouden we op dat moment dan eigenlijk twee begrafenissen hebben met de emotie die erbij komt. Plus de kosten. Aan moeder vertellen we het natuurlijk niet, die zou overstuur raken. Wat raadt u ons aan te doen?
En kan ik dan ondernemerr A of onderneming B (die inmiddels in andere handen is overgegaan) om een regeling vragen?

Vriendelijke groet,
XX

PS
Ondernemer A heeft de steen van vader laten graveren bij een apart bedrijf met gebuikmaking van onze tekening met onderop de oude namen en bovenaan in volgorde vaders naam en data vader (om nu te graveren) én broer én moeder (om later te graveren). Daarna gind de ondernemening over op de schoonzoon en dochter. De nieuwe eigenaar, de schoonschoon, heeft zelf de naam van broer er bij gegraveerd, zoals gezegd met ruimte overlatend voor moeder. Eigenlijk had in eerste instantie de oude begrafenisondernemer (de schoonvader) ons dus moeten informeren (dat drie namen op de steen wel kon, maar dat er dan wel 20 jaar tussen het tweede en het derde overlijden moet zitten.)

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het graf van uw opa, oma en oom is in 1999 geschud. Zo noemt men in de regel het dieper herbegraven van stoffelijke resten in hetzelfde graf. Deze resten komen dan 'onder de bodem' van het graf te liggen, zodat er weer ruimte komt voor 3 nieuwe kisten. Dat is althans de gebruikelijke gang van zaken.

Het schudden van een graf mag wettelijk na 10 jaar na de laatste begraving in een graf.
Mij is niet duidelijk in uw verhaal waarom er 20 jaar tussen het tweede en het derde overlijden zou moeten zitten. Hoe komt u aan die 20 jaar? De wettelijke termijn is 10 jaar. Of hanteert de begraafplaatshouder een termijn van 20 jaar? En waarom? Ligt dat ook ergens vast?

Mijn eerste gedachte is, dat wanneer uw moeder overlijdt en er na het schudden in 1999 niet voldoende ruimte zou zijn gemaakt voor 3 kisten, het graf nu opnieuw geschud zou kunnen worden, omdat er (bijna) 10 jaar verlopen zijn na het overlijden van uw broer in 2001.
Dan maakt het feitelijk niet uit of uw vader in 1999 diep genoeg begraven is; er kan nu altijd weer ruimte worden gemaakt.

Het herbegraven van uw broer is niet zonder meer mogelijk. Daar is verlof van de burgemeester voor nodig en dat verkrijgt men meestal niet binnen enkele uren. Gewoonlijk kost dat enkele weken. Misschien is het ook een optie, maar ik zou eerder denken aan het schudden van het graf.

Lastig is dat u alle communicatie over het graf blijkbaar laat lopen via uitvaartondernemers. Dat is niet verstandig. Over hoe meer schijven iets loopt, hoe mee misverstanden er kunnen ontstaan.
Ik adviseer u om zelf contact op te nemen met de administratie van de begraafplaats en daar te informeren wat er in 1999 precies is gebeurd; of toen wel door het schudden van het graf voldoende ruimte is gemaakt of niet. En zo niet, waarom niet.
En vervolgens blijkt wel hoe diep uw vader en broer begraven zijn en wat nu de mogelijkheden zijn.

Het is verstandig om het antwoord op die vragen zwart op wit van de administratie van de begraafplaats te krijgen. Dat kan nodig zijn voor verdere acties.

Als blijkt dat een en ander anders is verlopen dan dat uitvaartondernemer A in 1999 heeft gezegd en beloofd, kan die ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daardoor is ontstaan of gaat ontstaan. Zoals de kosten van het wederom laten schudden van het graf en misschien de kosten van een nieuw graf. (Als bijzetting van uw moeder niet mogelijk is, zou zij diep in een nieuw graf begraven kunnen worden, waarna de stoffelijke resten van vader en eventueel ook uw broer later bijgezet kunnen worden, na 10 jaar na de begrafenis van uw broer).
Voorts is de uitvaartondernemer dan ook aansprakelijk voor de kosten van het graf voor lange termijn. Als het graf van uw opa en oma voor onbepaalde tijd was uitgegeven, zou u er geen kosten meer aan hebben. Tegenwoordig worden graven zelden voor onbepaalde tijd uitgegeven, maar standaard voor 20 jaar met de mogelijkheid van verlenging met 10 jaar. Men kan een graf van 20 jaar wel voor onbepaalde tijd regelen, namelijk via de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).
Deze zorgt er dan voor dat later om de 10 jaar verlengingen aan de begraafplaats worden betaald. Men berekent wat voor bedrag nodig is en kapitaliseert de kosten. Deze kosten om het graf weer voor 'onbepaalde tijd' te krijgen zijn dan ook kosten waarvoor de uitvaartondernemer aansprakelijk is.
Ik kan zo niet zien of de oude ondernemER A persoonlijk aansprakelijk is, dan wel of de inmiddels overgenomen ondernemING aansprakelijk is.

Maar misschien valt het allemaal reuze mee.
Informeert u eerst eens bij de administratie van de begraafplaats. Misschien is er nu al wel ruimte en anders kan er waarschijnlijk nog ruimte worden gemaakt.
Als u meer gegevens hebt en er toch niet uit komt, kunt u een vervolgvraag stellen.

Mocht het overlijden van uw moeder op korte termijn plaats vinden en wordt een begraving in het graf geweigerd, dan adviseer ik u om direct met mijn kantoor contact op te nemen, zonodig ook 's avonds of in het weekeinde (al ben ik natuurlijk niet altijd direct bereikbaar, maar soms wel). Dan kunnen we de mogelijkheden doornemen. Ik heb wel vaker binnen 24 of 48 uur, soms met behulp van de rechter, een begraving kunnen afdwingen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE