Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Niet betalen grafrechten en onderhoudskosten


27 oktober 2008

Vraag nummer: 5797  (oude nummer: 11550)

Geachte heer Van der Putten,

Een rechthebbende van een graf betaalt de rekening voor de grafrechten en onderhoudskosten niet. De afdeling Financiën heeft een betalingsregeling met haar getroffen zodat ze per maand € 100 dient te betalen. Dat is twee maanden goed gegaan. Nu de inning van het geld bij de deurwaarder ligt en het al betekent is, geeft ze aan dat ze het graf weer wil laten vervallen aan de gemeente. Kan dit en hoe zit het dan met de (gemaakte) kosten?

Met vriendelijke groet,

Saskia van Eldijk

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het laten vervallen van het grafrecht voorkomt voor betrokkene alleen het ontstaan van nieuwe kosten voor een volgende termijn, maar voor alle kosten van de nu reeds ingegane termijn en incassokosten is betrokkene gewoon geheel aansprakelijk.
Er is sprake van een belastingschuld, die onherroepelijk geworden is als betrokkene niet tijdig bezwaar heeft gemaakt.

Vergelijk het maar met de huur van een woning. Als je de lopende huur per 1 januari met een vol jaar verlengt, maar op 1 maart bedenkt dat je de huur toch niet op wilt of kunt brengen, dan zit je wel vast aan dat hele jaar waarvoor je een contract hebt aangegaan. Als je nu de huur opzegt, geldt dat pas per 1 januari van het volgende jaar. Je kunt wel in maart besluiten om uit de woning te trekken, maar dan zit je toch nog vast aan de huur voor het volle jaar.

De betrokken rechthebbende zit ook gewoon vast aan de kosten van de hele nieuwe termijn van - naar ik aanneem - tien jaar. Ook dus als hij of zij afstand doet van het recht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE