Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Natuurbegraafplaats duurder?

2 september 2004

Vraag nummer: 3292 (oude nummer: 4601)

Is begraven op een natuurbegraafplaats duurder dan op een openbare gemeentebegraafplaats?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Gemiddeld genomen is een natuurbegraafplaats goedkoper. Ik zeg 'gemiddeld' omdat de tarieven van gemeentelijke begraafplaatsen overal verschillen.

Ik kan wel enkele tarieven noemen. De kosten van een graf op een begraafplaats bestaan gewoonlijk uit 'huur' (grafrechten in 'vaktaal') en uit verplichte onderhoudsbijdragen voor het terrein van de begraafplaats. De meest voorkomende termijn van een eigen graf voor 2 of 3 personen is 20 jaar.
Landelijk gezien de gemiddelde kosten bij een gemeente voor een graf voor 20 jaar voor 2 personen is 3.000,-. Dat is huur en onderhoud samen.

Ik ken van 2 natuurbegraafplaatsen tarieven.
De natuurbegraafplaats Westerwold te Hoog Soeren op de Veluwe geeft graven alleen uit voor onbepaalde tijd. De kosten van een 1 of 2-persoons graf zijn dit jaar EUR 6.000,- en voor een 3-persoons 6.250,-. Als je 'onbepaalde tijd' (eeuwig) vergelijkt met 20 jaar en het is slechts 2 keer zo duur, dan is de natuurbegraafplaats goedkoper als je een graf van 20 jaar nog eens zou willen verlengen.
De natuurbegraafplaats Bergerbos (www.natuurbegraafplaats.nl) in St. Odiliënberg in Noord-Limburg geeft graven uit voor verschillende termijnen: 20, 50 en 100 jaar. Een twee-persoons familiegraf voor 20 jaar kost 1.200,- huur en 800,- afkoop onderhoud, dus samen 2.000,-. Dat is dus 33% goedkoper dan de gemiddelde gemeentelijke begraafplaats. Langere termijnen zijn relatief nóg goekdoper.
Mijn conclusie is dat natuurbegraafplaatsen goedkoper zijn dan gemeentelijke begraafplaatsen.

Er is nog een punt. De meeste mensen willen een monument op een graf; de meeste begraafplaatsen stellen het verplicht. Op een traditionele begraafplaats zit men meestal vast aan een traditioneel grafmonument. Dat komt al snel op zo'n 2.000,- voor een eenvoudige staande steen en 3.000,- voor een liggende zerk. Op een natuurbegraafplaats is men echter niet verplicht om een monument te plaatsen en kan men kiezen voor een zwerfkei (vaak goedkoper dan 200,-) of een zelf gemaakt gedenkteken. Daar kan men vaak veel goedkoper mee uit zijn.
Als je dit aspect er bij betrekt, kan een graf op een natuurbegraafplaats dus véél goedkoper zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder